Danh sách tiểu hành tinh/424001–424100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424001 2006 VP152 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
424002 2006 VH170 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
424003 2006 WD3 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
424004 2006 WU52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
424005 2006 WK56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424006 2006 WZ56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424007 2006 WU80 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424008 2006 WF83 18/11/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
424009 2006 WP93 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424010 2006 WS97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424011 2006 WD101 19/11/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
424012 2006 WG111 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424013 2006 WZ123 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
424014 2006 WU129 19/10/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
424015 2006 WQ133 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424016 2006 WR146 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424017 2006 WF191 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
424018 2006 WZ194 29/11/2006 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
424019 2006 XM9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424020 2006 XS13 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424021 2006 XX15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424022 2006 XZ26 22/11/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
424023 2006 XY31 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424024 2006 XK41 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
424025 2006 XW46 13/12/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
424026 2006 XK53 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424027 2006 XG62 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
424028 2006 XN62 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424029 2006 XA72 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424030 2006 YE7 20/12/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
424031 2006 YU13 23/12/2006 Eskridge Farpoint Obs. 710 m MPC · JPL
424032 2006 YV13 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
424033 2006 YS17 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
424034 2006 YO22 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424035 2006 YA48 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424036 2007 AA11 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
424037 2007 AH13 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424038 2007 AH15 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
424039 2007 AH17 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424040 2007 AU20 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
424041 2007 AD28 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
424042 2007 AV28 10/01/2007 Antares ARO 710 m MPC · JPL
424043 2007 BA4 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424044 2007 BZ5 17/01/2007 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
424045 2007 BC7 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424046 2007 BU11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424047 2007 BE25 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424048 2007 BH35 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
424049 2007 BW40 24/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
424050 2007 BE42 24/01/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
424051 2007 BE43 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
424052 2007 BT55 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
424053 2007 BE63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424054 2007 BP63 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424055 2007 BG71 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424056 2007 BV80 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424057 2007 BZ101 27/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
424058 2007 BL102 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424059 2007 CU13 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424060 2007 CV13 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424061 2007 CT32 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424062 2007 CE45 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
424063 2007 CP46 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
424064 2007 CQ54 15/02/2007 Charleston ARO 650 m MPC · JPL
424065 2007 CF63 15/02/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
424066 2007 CM63 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
424067 2007 CJ65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424068 2007 DL1 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
424069 2007 DV1 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
424070 2007 DB2 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
424071 2007 DA11 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424072 2007 DF16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424073 2007 DY18 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424074 2007 DA21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
424075 2007 DZ22 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
424076 2007 DV27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
424077 2007 DR30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
424078 2007 DN31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424079 2007 DZ31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424080 2007 DU35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424081 2007 DS39 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
424082 2007 DY39 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424083 2007 DR40 21/02/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
424084 2007 DN48 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
424085 2007 DP53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
424086 2007 DY71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
424087 2007 DU73 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
424088 2007 DQ82 23/02/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
424089 2007 DU103 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 1,1 km MPC · JPL
424090 2007 DH104 26/02/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
424091 2007 DO109 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424092 2007 DW109 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
424093 2007 DF112 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
424094 2007 EC9 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424095 2007 EP10 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424096 2007 EJ11 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424097 2007 EQ12 09/03/2007 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
424098 2007 EY12 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424099 2007 EU16 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424100 2007 EO19 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL