Danh sách tiểu hành tinh/423901–424000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423901 2006 SL208 26/09/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
423902 2006 SR227 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423903 2006 SM231 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423904 2006 SV242 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
423905 2006 SO244 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
423906 2006 SO275 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
423907 2006 SO286 19/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
423908 2006 SE298 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
423909 2006 SC300 19/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
423910 2006 SN304 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423911 2006 SB316 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
423912 2006 SX317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423913 2006 SY323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423914 2006 SL326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
423915 2006 SC333 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423916 2006 SX335 18/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
423917 2006 SS339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
423918 2006 SS350 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
423919 2006 SJ355 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
423920 2006 SX357 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
423921 2006 SU361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
423922 2006 SX392 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
423923 2006 SW395 17/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 520 m MPC · JPL
423924 2006 SH396 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423925 2006 SB397 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
423926 2006 SL403 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
423927 2006 SD406 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423928 2006 SB413 19/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423929 2006 TK1 18/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
423930 2006 TV16 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423931 2006 TW30 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
423932 2006 TP44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423933 2006 TS44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423934 2006 TA75 11/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
423935 2006 TC80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423936 2006 TD82 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
423937 2006 TV102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
423938 2006 TP117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
423939 2006 TP124 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
423940 2006 TQ125 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423941 2006 TH126 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
423942 2006 TV127 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423943 2006 TZ129 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
423944 2006 UX3 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
423945 2006 UK5 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
423946 2006 UX7 16/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
423947 2006 UC8 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
423948 2006 UX15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
423949 2006 UR18 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423950 2006 UB22 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423951 2006 UY30 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
423952 2006 UO49 17/10/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
423953 2006 UJ59 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
423954 2006 UC61 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423955 2006 UN72 17/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
423956 2006 UF75 17/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
423957 2006 UM80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
423958 2006 UB88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423959 2006 UU97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
423960 2006 US102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423961 2006 UG107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
423962 2006 UD115 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423963 2006 UM148 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
423964 2006 UO175 16/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
423965 2006 UU182 16/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
423966 2006 UU188 19/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
423967 2006 UE224 30/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
423968 2006 UJ224 19/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423969 2006 UA236 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
423970 2006 UK246 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
423971 2006 UN254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
423972 2006 UG274 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
423973 2006 UC279 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
423974 2006 UP330 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
423975 2006 UO331 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
423976 2006 UH336 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
423977 2006 VK4 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423978 2006 VY5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
423979 2006 VD22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423980 2006 VH26 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
423981 2006 VN27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
423982 2006 VZ45 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
423983 2006 VW50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
423984 2006 VF52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423985 2006 VD58 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
423986 2006 VD61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423987 2006 VW65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
423988 2006 VM67 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
423989 2006 VR70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
423990 2006 VS71 22/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423991 2006 VN80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
423992 2006 VP80 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
423993 2006 VT80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
423994 2006 VA109 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423995 2006 VB116 19/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
423996 2006 VU116 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423997 2006 VC117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423998 2006 VM119 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
423999 2006 VR123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424000 2006 VT125 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also