Danh sách tiểu hành tinh/424801–424900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424801 2008 UF52 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424802 2008 UR56 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
424803 2008 UE61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424804 2008 UV74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424805 2008 UO75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424806 2008 UL104 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424807 2008 UQ105 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
424808 2008 UB107 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
424809 2008 UO113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424810 2008 UJ115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424811 2008 UJ125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424812 2008 UK127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424813 2008 UR128 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
424814 2008 UX132 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424815 2008 UK137 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424816 2008 UC139 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424817 2008 UA141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424818 2008 UB141 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424819 2008 UY146 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424820 2008 UX149 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12739| 2,1 km MPC · JPL
424821 2008 UG161 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424822 2008 UX161 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
424823 2008 UF165 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424824 2008 UO173 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424825 2008 UD185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424826 2008 UR200 27/10/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
424827 2008 UT201 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
424828 2008 UK210 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424829 2008 US217 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424830 2008 US229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424831 2008 UP236 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424832 2008 UJ240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424833 2008 UH241 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
424834 2008 UJ241 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
424835 2008 UW249 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424836 2008 UC250 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424837 2008 UG259 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424838 2008 UY259 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424839 2008 UQ260 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
424840 2008 UR264 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
424841 2008 UH274 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424842 2008 UA275 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
424843 2008 UV275 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
424844 2008 UK276 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424845 2008 UL276 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
424846 2008 UK284 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
424847 2008 US297 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
424848 2008 UP299 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424849 2008 UK323 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424850 2008 UO324 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424851 2008 UK327 29/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
424852 2008 UG335 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424853 2008 UQ335 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424854 2008 UA339 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424855 2008 UY342 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424856 2008 UG343 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
424857 2008 UP345 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424858 2008 UT355 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424859 2008 UB356 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424860 2008 UZ357 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424861 2008 UH358 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424862 2008 UJ363 09/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
424863 2008 UG370 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424864 2008 VM5 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424865 2008 VH16 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424866 2008 VL25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424867 2008 VG28 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
424868 2008 VC32 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
424869 2008 VO34 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424870 2008 VH38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
424871 2008 VO52 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424872 2008 VX52 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424873 2008 VX53 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
424874 2008 VE58 24/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
424875 2008 VN69 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424876 2008 VO69 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424877 2008 VA71 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424878 2008 VN71 08/11/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
424879 2008 VB73 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
424880 2008 VS73 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
424881 2008 VW73 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424882 2008 VV76 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424883 2008 VE77 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
424884 2008 VQ78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
424885 2008 VG79 02/11/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
424886 2008 VN80 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
424887 2008 WT10 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
424888 2008 WV13 18/11/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
424889 2008 WZ14 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
424890 2008 WC25 18/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
424891 2008 WQ29 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424892 2008 WH33 21/11/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,7 km MPC · JPL
424893 2008 WN33 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424894 2008 WO37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424895 2008 WH38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424896 2008 WT38 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
424897 2008 WZ39 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
424898 2008 WP43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424899 2008 WO46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424900 2008 WN50 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL