Danh sách tiểu hành tinh/424701–424800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424701 2008 SY43 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
424702 2008 SH45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424703 2008 SC50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
424704 2008 ST50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
424705 2008 SE66 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424706 2008 SR68 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424707 2008 SM86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424708 2008 SV92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424709 2008 SH100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
424710 2008 SR103 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424711 2008 SX108 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
424712 2008 SQ119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12739| 2,1 km MPC · JPL
424713 2008 SJ124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
424714 2008 SO125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424715 2008 SV130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
424716 2008 SP140 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
424717 2008 SH149 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424718 2008 SQ157 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424719 2008 SR161 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
424720 2008 SY180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424721 2008 SB184 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424722 2008 SS193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424723 2008 SP195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424724 2008 SW196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424725 2008 SM206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424726 2008 SP208 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
424727 2008 SZ226 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424728 2008 SL227 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424729 2008 SX227 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
424730 2008 SJ241 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424731 2008 SK243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424732 2008 SW243 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424733 2008 SE244 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424734 2008 SO246 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
424735 2008 SZ250 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424736 2008 SE251 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424737 2008 SH254 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
424738 2008 ST270 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424739 2008 SR271 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
424740 2008 SH281 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
424741 2008 SP281 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
424742 2008 SO286 22/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
424743 2008 SC299 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
424744 2008 SR300 23/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
424745 2008 SX300 23/09/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
424746 2008 SN302 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424747 2008 SC305 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
424748 2008 SN305 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424749 2008 TX 02/10/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
424750 2008 TW21 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
424751 2008 TQ29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424752 2008 TW33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424753 2008 TA35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424754 2008 TG38 01/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
424755 2008 TO42 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424756 2008 TZ44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
424757 2008 TJ49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
424758 2008 TB50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
424759 2008 TF59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424760 2008 TM63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424761 2008 TH67 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424762 2008 TK69 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424763 2008 TQ75 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
424764 2008 TB77 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424765 2008 TC78 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
424766 2008 TC80 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
424767 2008 TG81 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424768 2008 TN85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424769 2008 TQ85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424770 2008 TZ88 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424771 2008 TA91 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424772 2008 TE94 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424773 2008 TK94 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
424774 2008 TJ95 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424775 2008 TQ101 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424776 2008 TB107 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424777 2008 TL107 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
424778 2008 TL115 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
424779 2008 TQ115 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424780 2008 TV122 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424781 2008 TU129 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
424782 2008 TO131 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424783 2008 TD150 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
424784 2008 TR150 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424785 2008 TG155 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
424786 2008 TG156 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
424787 2008 TE160 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424788 2008 TK167 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424789 2008 TP174 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424790 2008 TD176 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
424791 2008 TA182 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
424792 2008 TM188 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
424793 2008 TP188 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
424794 2008 UZ13 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424795 2008 UE28 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
424796 2008 UM29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424797 2008 UC32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424798 2008 UW34 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424799 2008 UY41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424800 2008 UJ50 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL