Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/423801–423900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423801 2006 HT66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
423802 2006 HB74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423803 2006 HC84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
423804 2006 HW91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
423805 2006 HG94 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423806 2006 HT101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423807 2006 HE105 21/04/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
423808 2006 HZ113 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
423809 2006 JN3 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
423810 2006 JQ30 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
423811 2006 JJ34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
423812 2006 JZ34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423813 2006 JD44 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 13314| 1,8 km MPC · JPL
423814 2006 KO9 30/04/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
423815 2006 KH13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
423816 2006 KA18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
423817 2006 KG22 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423818 2006 KM27 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
423819 2006 KW37 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
423820 2006 KY43 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423821 2006 KD48 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423822 2006 KQ57 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
423823 2006 KN74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423824 2006 KW83 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
423825 2006 KF119 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423826 2006 KM119 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423827 2006 MZ4 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
423828 2006 MF6 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
423829 2006 ME10 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423830 2006 MN10 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
423831 2006 OY2 17/07/2006 Eskridge Farpoint Obs. 780 m MPC · JPL
423832 2006 OO7 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
423833 2006 OH11 20/07/2006 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
423834 2006 OK11 20/07/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
423835 2006 PT2 12/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
423836 2006 PD17 15/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
423837 2006 PO21 15/08/2006 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
423838 2006 QZ7 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423839 2006 QS16 17/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
423840 2006 QM25 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423841 2006 QR25 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
423842 2006 QK32 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423843 2006 QW43 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
423844 2006 QZ45 19/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
423845 2006 QY61 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
423846 2006 QO64 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423847 2006 QS64 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423848 2006 QS72 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423849 2006 QP93 16/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
423850 2006 QS94 16/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
423851 2006 QN96 16/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
423852 2006 QW115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
423853 2006 QB118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
423854 2006 QM130 20/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
423855 2006 QG133 23/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
423856 2006 QL138 16/08/2006 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
423857 2006 QN145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423858 2006 QY162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
423859 2006 QU164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
423860 2006 QQ170 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423861 2006 RD2 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423862 2006 RR3 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
423863 2006 RP14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
423864 2006 RJ15 14/09/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
423865 2006 RU19 29/08/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
423866 2006 RR21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
423867 2006 RV26 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423868 2006 RL29 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423869 2006 RY31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423870 2006 RD34 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
423871 2006 RF34 12/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
423872 2006 RN43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
423873 2006 RO45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423874 2006 RZ45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423875 2006 RC50 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423876 2006 RA57 14/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
423877 2006 RP65 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
423878 2006 RG68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
423879 2006 RS76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423880 2006 RU77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
423881 2006 RN85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423882 2006 RR85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423883 2006 RO91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
423884 2006 RQ96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
423885 2006 RY96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
423886 2006 RR102 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423887 2006 SN29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
423888 2006 SV33 17/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423889 2006 SG37 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423890 2006 ST40 18/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
423891 2006 SM43 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
423892 2006 SS58 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
423893 2006 SL62 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
423894 2006 SS62 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423895 2006 SX68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423896 2006 SW89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423897 2006 SK94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423898 2006 SN139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
423899 2006 SQ192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
423900 2006 SW200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL