Danh sách tiểu hành tinh/423701–423800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423701 2006 AW56 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423702 2006 AD64 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
423703 2006 AV69 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423704 2006 AG88 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423705 2006 AV94 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423706 2006 AB96 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
423707 2006 AJ104 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
423708 2006 BK3 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423709 2006 BQ6 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 410 m MPC · JPL
423710 2006 BH29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,1 km MPC · JPL
423711 2006 BJ35 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
423712 2006 BQ62 25/01/2006 Junk Bond D. Healy 2,3 km MPC · JPL
423713 2006 BB64 22/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
423714 2006 BR65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423715 2006 BZ69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423716 2006 BQ70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423717 2006 BP75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423718 2006 BL76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423719 2006 BR76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423720 2006 BO88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423721 2006 BH89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
423722 2006 BJ96 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
423723 2006 BM105 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423724 2006 BN111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423725 2006 BC117 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
423726 2006 BS117 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
423727 2006 BS132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423728 2006 BC135 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
423729 2006 BU136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
423730 2006 BT156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423731 2006 BZ175 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423732 2006 BR185 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
423733 2006 BJ186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
423734 2006 BM194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,0 km MPC · JPL
423735 2006 BR204 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423736 2006 BP206 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
423737 2006 BS210 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
423738 2006 BM220 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423739 2006 BE232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423740 2006 BD236 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
423741 2006 BH238 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423742 2006 BX239 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423743 2006 BE252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423744 2006 BB263 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423745 2006 BC275 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
423746 2006 BA277 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
423747 2006 CX 03/02/2006 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
423748 2006 CK4 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
423749 2006 CH18 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
423750 2006 CA46 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423751 2006 CF47 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423752 2006 DX5 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
423753 2006 DJ6 20/02/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
423754 2006 DT21 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423755 2006 DK37 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423756 2006 DZ43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
423757 2006 DZ45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423758 2006 DJ47 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423759 2006 DC49 21/02/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
423760 2006 DK61 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423761 2006 DV70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423762 2006 DZ76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423763 2006 DR99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
423764 2006 DP100 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
423765 2006 DZ107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423766 2006 DM113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,7 km MPC · JPL
423767 2006 DE120 26/01/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
423768 2006 DJ131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423769 2006 DY143 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423770 2006 DR145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
423771 2006 DW146 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423772 2006 DX151 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423773 2006 DD152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423774 2006 DD159 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423775 2006 DS172 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423776 2006 DL195 28/02/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
423777 2006 DP210 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
423778 2006 EJ16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423779 2006 EN32 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423780 2006 EZ43 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
423781 2006 EU44 03/03/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
423782 2006 EG73 06/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423783 2006 EK73 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423784 2006 FN1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423785 2006 FG3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
423786 2006 FE8 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
423787 2006 FC43 29/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423788 2006 GG11 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423789 2006 GJ30 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423790 2006 GY50 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
423791 2006 GZ50 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
423792 2006 HN3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423793 2006 HQ17 18/04/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
423794 2006 HP28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
423795 2006 HQ34 19/04/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
423796 2006 HX39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
423797 2006 HT40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423798 2006 HU53 19/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
423799 2006 HH60 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
423800 2006 HP64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL