Danh sách tiểu hành tinh/424601–424700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424601 2008 HY13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
424602 2008 HU20 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
424603 2008 HS27 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
424604 2008 HV39 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
424605 2008 HH41 26/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
424606 2008 HZ45 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
424607 2008 HE51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424608 2008 HR55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
424609 2008 HC68 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424610 2008 HZ69 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
424611 2008 JD 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
424612 2008 JN4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
424613 2008 JC6 02/05/2008 Moletai Molėtai Obs. 2,7 km MPC · JPL
424614 2008 JS6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
424615 2008 JP12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424616 2008 JH13 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
424617 2008 JO15 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424618 2008 JZ24 11/05/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 14 km MPC · JPL
424619 2008 JT25 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
424620 2008 JO26 03/05/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
424621 2008 JY32 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
424622 2008 JZ36 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
424623 2008 JA37 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
424624 2008 JL37 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424625 2008 JF38 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
424626 2008 JH39 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424627 2008 JH40 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424628 2008 KD5 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
424629 2008 KV5 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
424630 2008 KN12 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
424631 2008 KJ14 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
424632 2008 KE18 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
424633 2008 KK27 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
424634 2008 KW40 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424635 2008 KN41 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424636 2008 LA3 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424637 2008 LV5 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
424638 2008 LM8 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
424639 2008 LW9 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424640 2008 LO11 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424641 2008 LZ12 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
424642 2008 OA 16/07/2008 Charleston ARO 1,7 km MPC · JPL
424643 2008 OD2 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424644 2008 OC7 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
424645 2008 OV9 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
424646 2008 OD21 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
424647 2008 PY6 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
424648 2008 PH18 07/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,2 km MPC · JPL
424649 2008 PG20 11/07/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
424650 2008 QN11 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424651 2008 QX12 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
424652 2008 QS20 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
424653 2008 QK21 26/08/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
424654 2008 QJ23 26/08/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
424655 2008 QB33 31/08/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
424656 2008 QM36 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
424657 2008 QU39 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424658 2008 QF41 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424659 2008 QU41 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424660 2008 QA47 21/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
424661 2008 RS17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424662 2008 RL25 05/09/2008 Junk Bond D. Healy 2,0 km MPC · JPL
424663 2008 RS40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424664 2008 RA43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424665 2008 RC44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
424666 2008 RH44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424667 2008 RM44 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
424668 2008 RN49 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424669 2008 RZ57 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424670 2008 RN62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424671 2008 RB71 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
424672 2008 RT80 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424673 2008 RH81 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
424674 2008 RT82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
424675 2008 RB94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424676 2008 RD96 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424677 2008 RO99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424678 2008 RX102 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424679 2008 RA104 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424680 2008 RJ104 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424681 2008 RL108 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424682 2008 RO108 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424683 2008 RP111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424684 2008 RX111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424685 2008 RQ113 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424686 2008 RP114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424687 2008 RZ117 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
424688 2008 RE123 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424689 2008 RW130 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424690 2008 RD136 04/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
424691 2008 RR140 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424692 2008 RW144 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424693 2008 SN9 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
424694 2008 SU9 06/09/2008 Catalina CSS 18466| 2,5 km MPC · JPL
424695 2008 SU19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424696 2008 SM26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424697 2008 SS36 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424698 2008 SL37 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424699 2008 ST37 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424700 2008 SP38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL