Danh sách tiểu hành tinh/424301–424400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424301 2007 TH269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424302 2007 TB273 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424303 2007 TH285 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424304 2007 TP285 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
424305 2007 TH289 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
424306 2007 TH296 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
424307 2007 TG314 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424308 2007 TF315 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424309 2007 TQ317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
424310 2007 TG324 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
424311 2007 TG335 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
424312 2007 TW363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424313 2007 TH370 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
424314 2007 TP372 13/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
424315 2007 TP404 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424316 2007 TN414 10/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
424317 2007 TY427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424318 2007 TK430 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
424319 2007 TC432 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
424320 2007 TZ432 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
424321 2007 TM446 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
424322 2007 UR12 16/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
424323 2007 UG15 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
424324 2007 UM15 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424325 2007 UC33 16/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
424326 2007 UL38 18/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
424327 2007 UW43 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424328 2007 UG57 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424329 2007 UJ57 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424330 2007 UH58 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
424331 2007 UY62 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424332 2007 UK81 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424333 2007 UE99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424334 2007 UU99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
424335 2007 UE102 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424336 2007 UW103 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424337 2007 UM105 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
424338 2007 UG116 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
424339 2007 UZ116 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
424340 2007 UA121 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
424341 2007 UD131 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
424342 2007 UL135 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
424343 2007 UL136 19/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
424344 2007 VX23 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424345 2007 VY48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424346 2007 VP49 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424347 2007 VU50 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424348 2007 VO52 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424349 2007 VX61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424350 2007 VR79 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
424351 2007 VS114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
424352 2007 VJ120 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
424353 2007 VX127 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424354 2007 VA129 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424355 2007 VU145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424356 2007 VE146 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
424357 2007 VM151 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424358 2007 VQ159 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424359 2007 VE165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424360 2007 VA180 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
424361 2007 VF181 07/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
424362 2007 VT185 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424363 2007 VB189 13/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 750 m MPC · JPL
424364 2007 VW197 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
424365 2007 VC220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424366 2007 VE229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
424367 2007 VD238 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424368 2007 VB244 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424369 2007 VQ250 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424370 2007 VC256 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424371 2007 VU257 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
424372 2007 VT268 12/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
424373 2007 VY280 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
424374 2007 VW305 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424375 2007 VZ311 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
424376 2007 VQ326 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424377 2007 WF4 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
424378 2007 WY6 18/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
424379 2007 WA11 17/11/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
424380 2007 WO15 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
424381 2007 WO16 07/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424382 2007 WC35 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
424383 2007 WY39 07/11/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
424384 2007 WV48 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424385 2007 WB53 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424386 2007 WU61 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424387 2007 XX10 04/12/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
424388 2007 XY15 08/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
424389 2007 XS19 12/12/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
424390 2007 XW41 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424391 2007 XO54 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
424392 2007 YJ 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 150 m MPC · JPL
424393 2007 YP27 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424394 2007 YW31 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424395 2007 YG62 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
424396 2007 YT64 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
424397 2007 YM67 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
424398 2007 YV67 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
424399 2007 YX71 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424400 2007 YP72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL