Danh sách tiểu hành tinh/423201–423300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423201 2004 PW68 17/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
423202 2004 PX76 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
423203 2004 QC28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423204 2004 QE28 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423205 Echezeaux 2004 RS1 05/09/2004 Vicques M. Ory 2,9 km MPC · JPL
423206 2004 RK6 20/07/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
423207 2004 RA8 06/09/2004 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
423208 2004 RB55 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
423209 2004 RQ63 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
423210 2004 RD84 10/09/2004 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
423211 2004 RO112 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
423212 2004 RJ119 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423213 2004 RA138 08/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
423214 2004 RJ140 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
423215 2004 RS145 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
423216 2004 RU154 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
423217 2004 RE158 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
423218 2004 RO176 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
423219 2004 RG189 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
423220 2004 RS191 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
423221 2004 RP201 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423222 2004 RB204 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423223 2004 RF205 08/09/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
423224 2004 RV210 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
423225 2004 RR227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423226 2004 RT236 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423227 2004 RE268 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423228 2004 RU268 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423229 2004 RV291 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
423230 2004 RD320 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
423231 2004 RU346 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
423232 2004 SY18 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
423233 2004 SS25 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
423234 2004 SD32 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
423235 2004 SL36 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
423236 2004 SW47 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
423237 2004 SG55 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423238 2004 TP28 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
423239 2004 TB35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423240 2004 TT62 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423241 2004 TL78 04/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
423242 2004 TO87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423243 2004 TK88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423244 2004 TU136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
423245 2004 TT140 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 32418| 2,1 km MPC · JPL
423246 2004 TP142 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423247 2004 TB146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
423248 2004 TJ148 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
423249 2004 TA154 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423250 2004 TV165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423251 2004 TS183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423252 2004 TU194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
423253 2004 TW195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
423254 2004 TG206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423255 2004 TR206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423256 2004 TX273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423257 2004 TW276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423258 2004 TX282 07/10/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
423259 2004 TF293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423260 2004 TP294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423261 2004 TO317 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423262 2004 TJ325 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423263 2004 TF326 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423264 2004 TK334 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423265 2004 TY339 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423266 2004 VE8 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423267 2004 VK12 03/11/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
423268 2004 VC22 04/11/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
423269 2004 VX28 08/11/2004 Vicques M. Ory 2,7 km MPC · JPL
423270 2004 VU42 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
423271 2004 VF49 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423272 2004 VU80 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
423273 2004 VA88 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423274 2004 VM89 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423275 2004 WG7 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423276 2004 WW11 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
423277 2004 XG3 03/12/2004 Nashville R. Clingan 2,1 km MPC · JPL
423278 2004 XU44 07/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
423279 2004 XS78 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
423280 2004 YU13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
423281 2004 YN19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
423282 2004 YE34 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
423283 2005 AH28 10/01/2005 Kitami K. Endate 900 m MPC · JPL
423284 2005 AR75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423285 2005 BM18 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423286 2005 CE7 02/02/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
423287 2005 CR31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423288 2005 EB6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423289 2005 EO17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423290 2005 ER18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423291 2005 EE19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
423292 2005 EN48 03/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
423293 2005 EZ50 03/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
423294 2005 EB63 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423295 2005 EU84 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
423296 2005 EO87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
423297 2005 EG88 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
423298 2005 EW95 11/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423299 2005 EM103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423300 2005 EV128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL