Danh sách tiểu hành tinh/423101–423200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423101 2004 BB4 16/01/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
423102 2004 BG5 16/01/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
423103 2004 BM6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
423104 2004 BL12 17/01/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
423105 2004 BF13 17/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
423106 2004 BF17 17/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
423107 2004 BL17 17/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
423108 2004 BC18 18/01/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
423109 2004 BB23 17/01/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
423110 2004 BU26 18/12/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
423111 2004 BT54 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
423112 2004 BB79 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
423113 2004 BT95 17/01/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
423114 2004 BG96 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
423115 2004 BM96 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
423116 2004 BH98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423117 2004 BZ108 28/01/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
423118 2004 BV109 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
423119 2004 BR112 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423120 2004 BE119 30/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
423121 2004 BL130 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
423122 2004 BY138 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
423123 2004 BC141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
423124 2004 CW 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
423125 2004 CX14 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
423126 2004 CA17 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423127 2004 CP20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423128 2004 CU21 11/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
423129 2004 CR29 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423130 2004 CT32 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423131 2004 CR33 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423132 2004 CV44 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
423133 2004 CV53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423134 2004 CO58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
423135 2004 CX63 13/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
423136 2004 CC82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
423137 2004 CR89 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423138 2004 CJ92 14/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
423139 2004 CK109 15/02/2004 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
423140 2004 CW110 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
423141 2004 DJ18 18/02/2004 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
423142 2004 DK56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
423143 2004 DO59 25/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 660 m MPC · JPL
423144 2004 DR62 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
423145 2004 DU65 23/02/2004 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
423146 2004 EA1 10/03/2004 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
423147 2004 EX13 11/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
423148 2004 EA33 15/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
423149 2004 EK33 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423150 2004 ET47 15/03/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
423151 2004 EK59 15/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
423152 2004 EF67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423153 2004 EZ74 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423154 2004 ED77 15/03/2004 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
423155 2004 EN81 15/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
423156 2004 EJ90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423157 2004 ET90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
423158 2004 EU96 12/03/2004 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
423159 2004 EB107 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423160 2004 EZ114 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423161 2004 FG 16/03/2004 Junk Bond D. Healy 3,2 km MPC · JPL
423162 2004 FD1 17/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
423163 2004 FD18 25/03/2004 Wrightwood J. W. Young 780 m MPC · JPL
423164 2004 FE21 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
423165 2004 FY24 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
423166 2004 FR34 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
423167 2004 FY46 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
423168 2004 FO55 19/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
423169 2004 FW58 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423170 2004 FO82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423171 2004 FS94 18/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
423172 2004 FF157 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423173 2004 FS166 25/03/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
423174 2004 GA5 11/04/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
423175 2004 GZ8 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423176 2004 GJ27 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
423177 2004 GU32 27/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
423178 2004 GA63 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423179 2004 GV74 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
423180 2004 GU77 15/04/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
423181 2004 GM86 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
423182 2004 HH45 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
423183 2004 JE48 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423184 2004 JS49 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423185 2004 KU10 18/05/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
423186 2004 LK1 09/06/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
423187 2004 LC13 11/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
423188 2004 NO8 10/07/2004 Needville J. Dellinger, M. Eastman 2,1 km MPC · JPL
423189 2004 NL15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
423190 2004 NM18 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
423191 2004 NK19 25/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423192 2004 NT22 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
423193 2004 NP24 15/07/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
423194 2004 OF15 16/07/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
423195 2004 PQ2 06/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
423196 2004 PY12 07/08/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
423197 2004 PA27 10/08/2004 Wrightwood M. Vale 1,1 km MPC · JPL
423198 2004 PR30 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
423199 2004 PF35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
423200 2004 PF47 08/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL