Danh sách tiểu hành tinh/423001–423100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423001 2003 SK247 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
423002 2003 SH250 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
423003 2003 SC254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423004 2003 SP259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
423005 2003 SS263 28/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
423006 2003 ST276 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423007 2003 SO282 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423008 2003 SO300 17/09/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
423009 2003 SZ325 18/09/2003 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
423010 2003 ST333 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
423011 2003 SD345 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
423012 2003 SR373 26/09/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
423013 2003 SJ392 26/09/2003 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
423014 2003 SG395 26/09/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
423015 2003 SR403 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423016 2003 SQ405 27/09/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
423017 2003 SX407 27/09/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
423018 2003 SN412 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
423019 2003 SK420 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423020 2003 SV427 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
423021 2003 SN430 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423022 2003 TJ2 06/10/2003 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
423023 2003 TW7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
423024 2003 TN13 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
423025 2003 TB21 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
423026 2003 TH38 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423027 2003 TO56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423028 2003 UZ 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423029 2003 UJ1 16/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
423030 2003 UD7 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
423031 2003 UO11 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
423032 2003 UP54 18/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
423033 2003 UK59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
423034 2003 UC66 16/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
423035 2003 UR69 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423036 2003 UP73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423037 2003 UK74 16/10/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
423038 2003 UQ78 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423039 2003 UM91 20/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
423040 2003 UL101 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423041 2003 UF103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423042 2003 US104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423043 2003 UM120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423044 2003 UE164 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
423045 2003 UA177 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
423046 2003 UE185 21/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
423047 2003 UB188 22/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
423048 2003 UH191 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423049 2003 UA204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
423050 2003 UT230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423051 2003 UY266 28/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
423052 2003 UN267 28/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
423053 2003 UL315 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423054 2003 UM316 24/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
423055 2003 US317 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
423056 2003 UZ325 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
423057 2003 UL339 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
423058 2003 UQ353 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
423059 2003 WS2 24/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
423060 2003 WK19 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
423061 2003 WD47 18/11/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
423062 2003 WG68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
423063 2003 WM79 20/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
423064 2003 WW86 21/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
423065 2003 WC94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
423066 2003 WG102 21/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
423067 2003 WA123 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
423068 2003 WJ129 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
423069 2003 WG151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
423070 2003 WZ152 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
423071 2003 WN166 18/11/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
423072 2003 WY192 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
423073 2003 WB194 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423074 2003 WG194 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
423075 2003 WP194 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423076 2003 XV14 14/12/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
423077 2003 XL15 15/12/2003 Needville Needville Obs. 4,8 km MPC · JPL
423078 2003 XC25 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423079 2003 XX26 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
423080 2003 XL30 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
423081 2003 XN34 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423082 2003 YA1 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
423083 2003 YH31 18/12/2003 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
423084 2003 YU36 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423085 2003 YF42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
423086 2003 YZ44 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
423087 2003 YC72 18/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
423088 2003 YA88 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
423089 2003 YV88 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423090 2003 YX93 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
423091 2003 YX109 23/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
423092 2003 YW112 23/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
423093 2003 YS127 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
423094 2003 YL129 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
423095 2003 YZ144 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
423096 2003 YJ160 17/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
423097 Richardjarrell 2003 YL177 16/12/2003 Mauna Kea D. D. Balam 710 m MPC · JPL
423098 2004 AD3 28/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
423099 2004 AZ18 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
423100 2004 BX1 17/01/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL