Danh sách tiểu hành tinh/422901–423000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422901 2002 RY145 11/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
422902 2002 RH155 11/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
422903 2002 RF157 11/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
422904 2002 RW163 12/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
422905 2002 RN185 12/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
422906 2002 RH189 13/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
422907 2002 RZ191 12/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
422908 2002 RQ204 14/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
422909 2002 RV213 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
422910 2002 RR239 14/09/2002 Palomar R. Matson 820 m MPC · JPL
422911 2002 RC244 13/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
422912 2002 RE248 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
422913 2002 RE260 15/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
422914 2002 RJ273 04/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
422915 2002 RO274 04/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
422916 2002 RT275 14/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
422917 2002 ST5 27/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
422918 2002 SC16 27/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
422919 2002 SD22 26/09/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
422920 2002 SF65 17/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
422921 2002 TA107 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
422922 2002 TS123 04/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
422923 2002 TZ128 04/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
422924 2002 TU144 02/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
422925 2002 TM165 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
422926 2002 TP173 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
422927 2002 TF191 03/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
422928 2002 TA229 07/10/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
422929 2002 TA230 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422930 2002 TQ243 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422931 2002 TP244 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
422932 2002 TU267 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
422933 2002 TB273 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
422934 2002 TQ306 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
422935 2002 TS309 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
422936 2002 TW310 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
422937 2002 TG311 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
422938 2002 TB312 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
422939 2002 TL315 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
422940 2002 TJ346 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
422941 2002 TL347 05/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
422942 2002 TM359 10/10/2002 Apache Point SDSS 580 m MPC · JPL
422943 2002 TO363 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
422944 2002 TA371 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
422945 2002 TO371 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
422946 2002 TQ378 05/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
422947 2002 UC58 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
422948 2002 UA61 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
422949 2002 UL77 31/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
422950 2002 VS15 13/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
422951 2002 VA58 06/11/2002 Haleakala NEAT 870 m MPC · JPL
422952 2002 VO121 13/11/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
422953 2002 VY137 01/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
422954 2002 WA3 24/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
422955 2002 WZ4 24/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
422956 2002 WT7 24/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
422957 2002 WZ20 24/11/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
422958 2002 WW25 16/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
422959 2003 AY49 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
422960 2003 BP9 26/01/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
422961 2003 BN38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
422962 2003 BB77 29/01/2003 Kvistaberg UDAS 2,8 km MPC · JPL
422963 2003 CW5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
422964 2003 CJ14 03/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
422965 2003 EK56 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422966 2003 EL57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
422967 2003 FN49 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
422968 2003 FN110 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
422969 2003 FF132 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422970 2003 GM18 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422971 2003 GH39 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422972 2003 GY47 08/04/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
422973 2003 GQ56 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422974 2003 HT49 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
422975 2003 HF58 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422976 2003 KQ6 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
422977 2003 MV7 29/06/2003 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
422978 2003 OR23 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
422979 2003 PX10 04/08/2003 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 32418| 2,9 km MPC · JPL
422980 2003 QB29 23/08/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
422981 2003 QN81 23/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
422982 2003 QE102 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
422983 2003 RC1 02/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
422984 2003 RU16 15/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
422985 2003 RG25 15/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
422986 2003 SV3 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
422987 2003 SJ29 18/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
422988 2003 SE41 17/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
422989 2003 SK50 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
422990 2003 SS86 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
422991 2003 SO92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
422992 2003 SF105 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422993 2003 SN105 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
422994 2003 SB122 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
422995 2003 SQ137 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
422996 2003 SS177 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
422997 2003 SH188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
422998 2003 SG211 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
422999 2003 SB243 28/09/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
423000 2003 SC243 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also