Danh sách tiểu hành tinh/422701–422800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422701 2000 QJ87 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
422702 2000 SN9 23/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
422703 2000 SG24 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
422704 2000 SH42 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422705 2000 SQ52 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422706 2000 SP105 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
422707 2000 SX128 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422708 2000 SS132 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422709 2000 SK207 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
422710 2000 SX240 27/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
422711 2000 SR325 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
422712 2000 SY332 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
422713 2000 TO13 01/10/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
422714 2000 UB13 25/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
422715 2000 WE6 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
422716 2000 WA106 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
422717 2000 YA28 28/12/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
422718 2000 YG122 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422719 2001 AU1 02/01/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
422720 2001 BG42 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
422721 2001 DC3 16/02/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
422722 2001 DP35 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
422723 2001 ER9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
422724 2001 FK58 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
422725 2001 FM89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
422726 2001 FX140 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422727 2001 FN147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
422728 2001 FD168 20/03/2001 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
422729 2001 NC15 13/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
422730 2001 QL53 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
422731 2001 QH100 18/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
422732 2001 QC210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
422733 2001 QU229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
422734 2001 RY7 08/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
422735 2001 RN88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
422736 2001 RP118 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
422737 2001 RF136 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
422738 2001 SO39 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
422739 2001 SP49 16/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
422740 2001 SV89 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
422741 2001 SS98 20/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
422742 2001 SO103 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
422743 2001 SU111 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422744 2001 SZ174 16/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
422745 2001 SV193 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422746 2001 SA194 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422747 2001 SJ203 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
422748 2001 SN204 19/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
422749 2001 SY222 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
422750 2001 SP257 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
422751 2001 SU267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
422752 2001 SD277 26/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
422753 2001 SA290 29/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
422754 2001 SY308 22/09/2001 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
422755 2001 ST318 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422756 2001 SP322 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422757 2001 TL7 15/10/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
422758 2001 TU116 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
422759 2001 TR154 15/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
422760 2001 TC159 11/10/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
422761 2001 TP183 14/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
422762 2001 TG246 14/10/2001 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
422763 2001 TX255 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
422764 2001 UD9 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422765 2001 UP22 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
422766 2001 UJ37 17/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
422767 2001 UO58 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422768 2001 UB94 19/10/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
422769 2001 UZ112 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
422770 2001 UW115 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422771 2001 UZ124 22/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
422772 2001 UA183 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422773 2001 UZ186 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
422774 2001 UB193 18/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
422775 2001 UK200 19/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
422776 2001 UC205 19/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
422777 2001 UU227 19/10/2001 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
422778 2001 VU23 21/10/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
422779 2001 VX55 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
422780 2001 VQ70 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
422781 2001 VU82 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
422782 2001 VL84 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422783 2001 VP104 12/11/2001 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
422784 2001 VG119 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
422785 2001 VW124 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
422786 2001 VH132 12/11/2001 Apache Point SDSS 11 km MPC · JPL
422787 2001 WS1 17/11/2001 Socorro LINEAR APO 1,7 km MPC · JPL
422788 2001 WA17 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422789 2001 WC17 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422790 2001 WG26 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
422791 2001 WR42 18/11/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
422792 2001 WM43 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
422793 2001 WW59 19/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
422794 2001 XH7 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422795 2001 XM8 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422796 2001 XL54 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
422797 2001 XX75 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
422798 2001 XT125 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422799 2001 XA127 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
422800 2001 XT191 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL