Danh sách tiểu hành tinh/423601–423700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423601 2005 WP28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
423602 2005 WJ31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423603 2005 WH32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423604 2005 WE34 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423605 2005 WU34 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423606 2005 WW34 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423607 2005 WN41 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423608 2005 WJ43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
423609 2005 WS51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423610 2005 WW59 26/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
423611 2005 WZ68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
423612 2005 WU77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423613 2005 WB88 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
423614 2005 WG94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423615 2005 WB100 28/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
423616 2005 WV118 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423617 2005 WS134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
423618 2005 WN137 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
423619 2005 WP139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
423620 2005 WM141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
423621 2005 WU152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423622 2005 WG155 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423623 2005 WJ155 29/11/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
423624 2005 WZ156 27/11/2005 Mérida I. R. Ferrín 1,8 km MPC · JPL
423625 2005 WA165 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
423626 2005 WX168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423627 2005 WC172 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423628 2005 WZ176 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
423629 2005 WB177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423630 2005 WF180 21/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
423631 2005 WH196 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
423632 2005 WW196 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
423633 2005 WU201 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423634 2005 WP202 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423635 2005 WR203 20/11/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
423636 2005 WF208 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423637 2005 XP 01/12/2005 Mayhill iTelescope Obs. 1,4 km MPC · JPL
423638 2005 XU8 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423639 2005 XW16 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
423640 2005 XV19 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423641 2005 XW25 04/12/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
423642 2005 XP27 01/12/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
423643 2005 XH39 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423644 2005 XH60 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423645 2005 YM4 22/12/2005 Nogales J.-C. Merlin 840 m MPC · JPL
423646 2005 YZ4 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423647 2005 YP8 23/12/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
423648 2005 YD9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423649 2005 YB13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423650 2005 YY22 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
423651 2005 YW26 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
423652 2005 YY28 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423653 2005 YF60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423654 2005 YE67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423655 2005 YA73 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
423656 2005 YA76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423657 2005 YK77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423658 2005 YP85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
423659 2005 YG108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423660 2005 YA118 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
423661 2005 YR123 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423662 2005 YY129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423663 2005 YH131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
423664 2005 YQ134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423665 2005 YJ136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423666 2005 YJ138 18/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,4 km MPC · JPL
423667 2005 YU142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
423668 2005 YG144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
423669 2005 YG149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423670 2005 YP175 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423671 2005 YV185 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423672 2005 YV186 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
423673 2005 YF187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423674 2005 YA189 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
423675 2005 YS189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
423676 2005 YB192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423677 2005 YB197 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
423678 2005 YS198 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423679 2005 YV212 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423680 2005 YQ213 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
423681 2005 YJ218 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423682 2005 YH229 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
423683 2005 YS240 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423684 2005 YG246 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
423685 2005 YB252 10/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
423686 2005 YQ269 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423687 2005 YE276 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
423688 2005 YG283 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423689 2005 YP291 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
423690 2006 AZ4 07/01/2006 Junk Bond D. Healy 1,7 km MPC · JPL
423691 2006 AB16 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
423692 2006 AL16 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
423693 2006 AG26 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423694 2006 AM31 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
423695 2006 AB33 06/01/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
423696 2006 AJ35 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423697 2006 AC48 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
423698 2006 AK49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423699 2006 AQ49 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423700 2006 AP50 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL