Danh sách tiểu hành tinh/423301–423400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423301 2005 EB139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
423302 2005 EL142 10/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
423303 2005 EM146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
423304 2005 EO148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423305 2005 EK151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
423306 2005 EM160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
423307 2005 EX179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
423308 2005 EE182 09/03/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
423309 2005 EG192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
423310 2005 EO219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
423311 2005 EK227 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
423312 2005 EP233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
423313 2005 EF238 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423314 2005 EM239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423315 2005 EZ245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423316 2005 EZ259 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423317 2005 EH261 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 31811| 4,2 km MPC · JPL
423318 2005 EV280 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
423319 2005 EG312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
423320 2005 EE315 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423321 2005 ED318 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 200 m MPC · JPL
423322 2005 FQ 16/03/2005 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 2,8 km MPC · JPL
423323 2005 FY1 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
423324 2005 FC5 31/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
423325 2005 GT9 02/04/2005 Siding Spring R. H. McNaught 1,0 km MPC · JPL
423326 2005 GY11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
423327 2005 GV12 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
423328 2005 GK14 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423329 2005 GR19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
423330 2005 GG21 03/04/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
423331 2005 GM24 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423332 2005 GE34 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423333 2005 GW44 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
423334 2005 GH46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
423335 2005 GL47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
423336 2005 GJ53 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423337 2005 GQ56 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
423338 2005 GH69 02/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423339 2005 GD71 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423340 2005 GP73 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
423341 2005 GC133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423342 2005 GY135 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
423343 2005 GM140 13/04/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
423344 2005 GQ143 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
423345 2005 GB149 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423346 2005 GR149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423347 2005 GQ150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423348 2005 GL157 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
423349 2005 GA168 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423350 2005 GL168 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423351 2005 GU178 15/04/2005 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
423352 2005 GT180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
423353 2005 GL210 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
423354 2005 HS6 30/04/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
423355 2005 HD10 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423356 2005 JM1 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
423357 2005 JH3 05/05/2005 Needville Needville Obs. 1,9 km MPC · JPL
423358 2005 JO12 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 590 m MPC · JPL
423359 2005 JF15 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
423360 2005 JP18 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
423361 2005 JE23 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423362 2005 JZ28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
423363 2005 JF35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423364 2005 JP35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423365 2005 JY37 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423366 2005 JH39 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
423367 2005 JL42 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
423368 2005 JN45 07/05/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
423369 2005 JU46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
423370 2005 JR49 18/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
423371 2005 JY50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423372 2005 JV55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
423373 2005 JE56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423374 2005 JA57 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
423375 2005 JN63 06/05/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
423376 2005 JL69 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
423377 2005 JP80 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
423378 2005 JA83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423379 2005 JX84 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
423380 2005 JD94 12/05/2005 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 860 m MPC · JPL
423381 2005 JT96 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423382 2005 JW102 09/05/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
423383 2005 JY102 09/05/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
423384 2005 JF112 09/05/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
423385 2005 JW120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
423386 2005 JL121 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423387 2005 JC126 12/05/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
423388 2005 JA135 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
423389 2005 JS150 03/05/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
423390 2005 JL153 04/05/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
423391 2005 JK156 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
423392 2005 JM176 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423393 2005 JB178 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
423394 2005 KH2 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
423395 2005 KL3 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423396 2005 KZ4 18/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
423397 2005 KO9 28/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 860 m MPC · JPL
423398 2005 LV6 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423399 2005 LX9 02/06/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
423400 2005 LH10 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL