Danh sách tiểu hành tinh/422301–422400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422301 2007 EK120 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422302 2010 QX61 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
422303 2014 SC160 28/09/2003 Haleakala LINEAR 2,2 km MPC · JPL
422304 2004 TZ174 09/10/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
422305 2005 UV234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422306 2014 SM160 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
422307 2014 SD161 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
422308 2014 SO161 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
422309 2014 SH164 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
422310 2014 SJ164 02/10/1997 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
422311 2014 SW164 19/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
422312 2014 SE172 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
422313 2014 SF177 21/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
422314 2014 SD179 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
422315 2014 SG183 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
422316 2014 SS183 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
422317 2014 SQ185 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
422318 2014 SC189 21/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422319 2014 SK189 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
422320 2014 SW191 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422321 2014 SJ195 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422322 2014 SL198 18/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
422323 2014 SV199 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422324 2014 SM201 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
422325 2014 SA204 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
422326 2014 SJ205 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422327 2014 SG207 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422328 2014 SB208 23/08/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
422329 2014 SK209 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
422330 2014 SG211 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
422331 2014 SY214 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422332 2014 SA215 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
422333 2014 SQ215 16/08/2006 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
422334 2014 SS215 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
422335 2014 SA216 04/04/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
422336 2014 SX220 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
422337 2014 SL221 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422338 2014 SM221 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
422339 2014 SG222 09/03/2002 Kitt Peak NEAT 1,8 km MPC · JPL
422340 2014 SR222 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
422341 2014 SW222 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
422342 2014 SO223 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422343 2014 SY224 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422344 2014 SJ227 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
422345 2014 SY227 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422346 2014 SB228 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422347 2014 SK228 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
422348 2014 SM228 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422349 2014 SN228 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
422350 2014 SY228 21/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
422351 2014 SF229 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422352 2014 SG229 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
422353 2014 SH229 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
422354 2014 SK229 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
422355 2014 SN229 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
422356 2014 SQ229 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
422357 2014 SS229 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
422358 2014 SW229 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
422359 2014 SB230 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422360 2014 SU230 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422361 2014 SX232 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
422362 2014 SY232 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422363 2014 SB233 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422364 2014 SM240 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
422365 2014 SX241 09/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
422366 2014 SX242 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
422367 2014 SK245 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422368 2014 SP249 22/08/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
422369 2014 SG250 25/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
422370 2014 SN250 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422371 2014 SC251 01/08/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
422372 2014 SP256 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422373 2014 SW256 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
422374 2014 SB257 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422375 2014 SB258 21/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
422376 2014 SE258 17/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
422377 2014 SF258 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
422378 2014 SF262 12/10/2006 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
422379 2014 SZ262 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
422380 2014 SB263 05/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
422381 2014 SO263 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
422382 2014 SZ263 28/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
422383 2014 SH264 28/08/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
422384 2014 SJ264 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
422385 2014 SL264 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
422386 2014 SN265 27/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422387 2014 SQ265 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
422388 2014 SJ266 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
422389 2014 SC267 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
422390 2014 SR276 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
422391 2014 SD278 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422392 2014 SH278 18/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
422393 2014 SJ278 10/09/1998 Caussols ODAS 900 m MPC · JPL
422394 2014 SV278 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422395 2014 SC279 09/12/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
422396 2014 SD279 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422397 2014 SE279 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
422398 2014 SF279 11/03/2002 Cima Ekar ADAS 860 m MPC · JPL
422399 2014 SG279 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422400 2014 SU279 09/08/2010 XuYi PMO NEO 760 m MPC · JPL