Danh sách tiểu hành tinh/423401–423500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423401 2005 LN14 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423402 2005 LY18 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423403 2005 LM35 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423404 2005 LV35 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423405 2005 LT39 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
423406 2005 MK3 24/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
423407 2005 MN5 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
423408 2005 MB6 24/06/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
423409 2005 MY15 24/06/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
423410 2005 MH25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423411 2005 MQ25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423412 2005 MM31 30/06/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
423413 2005 MS54 20/06/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
423414 2005 NY1 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
423415 2005 NJ14 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
423416 2005 NV98 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423417 2005 NJ102 04/07/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
423418 2005 NQ125 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
423419 2005 OJ20 28/07/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
423420 2005 OJ31 25/07/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
423421 2005 PA9 04/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
423422 2005 PG10 04/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
423423 2005 PG16 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
423424 2005 PJ16 05/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
423425 2005 PL17 06/08/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
423426 2005 QM6 24/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
423427 2005 QS6 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
423428 2005 QM22 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
423429 2005 QK33 25/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
423430 2005 QA34 25/08/2005 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
423431 2005 QW56 29/08/2005 Jarnac Jarnac Obs. 890 m MPC · JPL
423432 2005 QP63 26/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
423433 Harsányi 2005 QL75 29/08/2005 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 780 m MPC · JPL
423434 2005 QE126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423435 2005 QP141 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423436 2005 QZ180 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
423437 2005 QA190 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
423438 2005 QH190 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423439 2005 RY18 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
423440 2005 RU44 02/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
423441 2005 SR3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423442 2005 SB5 22/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
423443 2005 SS12 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423444 2005 SG23 23/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423445 2005 ST39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423446 2005 SL48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423447 2005 SC69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423448 2005 SJ71 18/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
423449 2005 SA87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423450 2005 SB92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423451 2005 SV93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423452 2005 SZ94 25/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
423453 2005 SW102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423454 2005 SQ106 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423455 2005 SV107 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
423456 2005 SO112 26/09/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
423457 2005 SO113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
423458 2005 SK127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
423459 2005 SH131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423460 2005 SO134 29/09/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 980 m MPC · JPL
423461 2005 SZ137 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423462 2005 SY139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
423463 2005 SB144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
423464 2005 SU161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423465 2005 SL165 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423466 2005 SO175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423467 2005 SU177 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423468 2005 SE194 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423469 2005 SW200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423470 2005 SN214 30/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
423471 2005 ST214 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
423472 2005 SN224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
423473 2005 SN236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423474 2005 SS243 30/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
423475 2005 SB246 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423476 2005 SC250 23/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
423477 2005 SH271 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
423478 2005 SU273 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423479 2005 SJ293 23/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423480 2005 TK2 01/10/2005 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
423481 2005 TL9 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
423482 2005 TR10 02/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
423483 2005 TZ15 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423484 2005 TK16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
423485 2005 TC17 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
423486 2005 TQ38 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
423487 2005 TM55 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
423488 2005 TJ59 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423489 2005 TC60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
423490 2005 TN71 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
423491 2005 TA81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
423492 2005 TD110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423493 2005 TG111 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423494 2005 TJ111 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423495 2005 TU111 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423496 2005 TM115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
423497 2005 TQ120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423498 2005 TG122 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423499 2005 TO149 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423500 2005 TC150 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL