Danh sách tiểu hành tinh/422101–422200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422101 2012 CR37 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422102 2010 BC131 31/01/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
422103 2006 DC134 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422104 2014 QO407 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422105 2014 QL408 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422106 2014 QQ408 28/07/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
422107 2014 QT408 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
422108 2014 QV408 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
422109 2014 QE409 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
422110 2014 QD410 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
422111 2014 QQ410 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
422112 2014 QP411 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12739| 2,0 km MPC · JPL
422113 2014 QK413 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
422114 2014 QP413 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
422115 2014 QY413 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
422116 2014 QG414 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
422117 2014 QU414 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
422118 2014 QB415 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
422119 2014 QY416 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
422120 2014 QJ417 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422121 2014 QH418 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
422122 2014 QJ418 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
422123 2014 QL418 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
422124 2014 QY418 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
422125 2014 QB419 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
422126 2014 QT419 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422127 2014 QA420 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422128 2014 QG421 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422129 2014 QT421 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
422130 2014 QA423 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
422131 2014 QD423 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422132 2014 QM423 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
422133 2014 QX423 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422134 2014 QY423 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
422135 2014 QF425 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422136 2014 QQ425 12/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
422137 2014 QO426 16/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
422138 2014 QH428 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
422139 2014 QO430 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
422140 2014 QY430 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
422141 2014 QL432 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
422142 2014 QS432 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422143 2014 QU434 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
422144 2014 QV434 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422145 2014 QT437 05/07/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
422146 2014 QV437 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
422147 2014 QK438 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
422148 2014 QS438 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422149 2014 QV438 11/03/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
422150 2014 QE439 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
422151 2014 QJ441 02/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
422152 2014 RD 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
422153 2014 RW1 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
422154 2014 RA2 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422155 2014 RS2 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422156 2014 RY2 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422157 2014 RF3 06/01/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
422158 2014 RY4 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
422159 2014 RK6 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422160 2014 RP6 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
422161 2014 RW6 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422162 2014 RX6 03/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
422163 2014 RB7 09/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
422164 2014 RO7 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422165 2014 RM8 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
422166 2014 RB9 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
422167 2014 RU15 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422168 2014 RN16 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422169 2014 RT16 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
422170 2014 RZ16 12/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
422171 2014 RZ18 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422172 2014 RA19 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422173 2014 RC19 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
422174 2014 RG19 04/11/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
422175 2014 RJ19 23/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
422176 2014 RK20 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422177 2014 RS20 28/11/2003 Lvye Spacewatch 900 m MPC · JPL
422178 2014 RM21 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422179 2014 RZ21 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
422180 2014 RA22 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
422181 2014 RF22 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
422182 2014 RH22 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
422183 2014 RY24 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
422184 2014 RX26 19/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
422185 2014 RY26 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
422186 2014 RR29 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
422187 2014 RT30 27/10/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
422188 2014 RB31 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
422189 2014 RE33 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422190 2014 RA34 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422191 2014 RB35 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422192 2014 RN38 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
422193 2014 RS41 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422194 2014 RB42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
422195 2014 RK42 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422196 2014 RZ42 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422197 2014 RT43 20/06/2002 La Palma S. Collander-Brown, A. Fitzsimmons 4,4 km MPC · JPL
422198 2014 RG44 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
422199 2014 RX44 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
422200 2014 RC45 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL