Danh sách tiểu hành tinh/422001–422100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422001 2014 QD315 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
422002 2014 QB321 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
422003 2014 QE321 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
422004 2004 GT52 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
422005 2014 QT323 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
422006 2014 QL325 22/10/2003 Haleakala SDSS 3,2 km MPC · JPL
422007 2014 QX326 28/09/2001 Haleakala NEAT 570 m MPC · JPL
422008 2014 QM327 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
422009 2014 QP328 19/08/2006 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
422010 2014 QW328 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422011 2014 QH329 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
422012 2014 QL329 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
422013 2014 QD333 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
422014 2014 QH333 01/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
422015 2014 QO333 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422016 2014 QZ333 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422017 2014 QN334 21/11/2008 Haleakala Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
422018 2014 QN335 06/02/2002 Haleakala M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
422019 2014 QX335 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422020 2014 QJ336 12/08/2001 La Sagra NEAT 2,2 km MPC · JPL
422021 2014 QL336 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
422022 2014 QL337 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
422023 2014 QW340 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
422024 2014 QT341 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422025 2014 QW341 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
422026 2014 QE342 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
422027 2014 QF342 22/07/2006 Haleakala Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
422028 2014 QJ343 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422029 2014 QF347 01/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
422030 2014 QS347 05/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
422031 2014 QX347 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
422032 2014 QY347 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
422033 2014 QU348 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
422034 2014 QA350 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
422035 2014 QM350 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422036 2014 QA351 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422037 2014 QN351 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422038 2014 QT354 26/08/2005 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
422039 2014 QJ355 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422040 2014 QR355 23/07/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
422041 2014 QV355 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422042 2014 QY355 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422043 2014 QO357 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422044 2014 QY357 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
422045 2014 QZ357 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
422046 2014 QG358 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422047 2014 QN358 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422048 2014 QW358 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
422049 2014 QE359 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
422050 2014 QR360 06/07/2003 Haleakala Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422051 2014 QZ360 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
422052 2014 QT365 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
422053 2014 QA366 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422054 2014 QE366 16/01/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 720 m MPC · JPL
422055 2014 QQ366 25/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
422056 2014 QO367 12/02/2004 Haleakala Spacewatch 980 m MPC · JPL
422057 2014 QT367 30/10/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
422058 2014 QH370 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11882| 2,1 km MPC · JPL
422059 2014 QN373 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
422060 2014 QW373 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
422061 2014 QK375 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
422062 2014 QV375 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
422063 2014 QK377 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422064 2014 QQ378 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422065 2014 QV378 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
422066 2014 QD379 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
422067 2014 QM379 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422068 2014 QG380 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
422069 2014 QK380 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422070 2014 QP380 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
422071 2014 QV380 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
422072 2014 QW380 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422073 2014 QL381 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
422074 2014 QQ381 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422075 2014 QY381 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422076 2014 QT382 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
422077 2014 QK383 30/04/2005 Haleakala Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
422078 2014 QP383 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
422079 2014 QB385 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422080 2014 QR386 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
422081 2014 QL387 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
422082 2014 QW388 25/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
422083 2014 QP389 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
422084 2014 QW389 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422085 2014 QC390 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
422086 2014 QG390 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
422087 2014 QT392 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
422088 2014 QE394 09/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
422089 2014 QK394 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
422090 2014 QK396 18/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422091 2014 QS396 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
422092 2014 QW397 29/09/2003 Haleakala Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422093 2014 QE398 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
422094 2014 QS398 27/10/2005 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
422095 2014 QM399 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422096 2014 QM400 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422097 2014 QH401 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
422098 2014 QC402 12/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
422099 2014 QL402 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
422100 2014 QE404 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL