Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/421901–422000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421901 2014 QJ211 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
421902 2014 QV212 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
421903 2014 QT214 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
421904 2014 QN215 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421905 2014 QX215 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421906 2014 QA217 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
421907 2014 QM217 13/10/1999 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
421908 2014 QY221 15/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
421909 2014 QJ224 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421910 2014 QR224 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421911 2014 QS225 18/09/2003 Haleakala NEAT 590 m MPC · JPL
421912 2014 QP226 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421913 2014 QB228 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
421914 2014 QM228 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421915 2014 QN229 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421916 2014 QZ230 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421917 2014 QD231 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421918 2014 QO231 27/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
421919 2014 QR231 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421920 2014 QU231 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421921 2014 QF233 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421922 2014 QX234 23/03/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
421923 2014 QR235 27/07/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
421924 2014 QS236 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421925 2014 QZ236 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421926 2014 QR237 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421927 2014 QY238 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421928 2014 QC239 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421929 2014 QL239 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
421930 2014 QD240 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421931 2014 QG240 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421932 2014 QK240 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
421933 2014 QO240 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421934 2014 QC241 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421935 2014 QS242 19/09/1998 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
421936 2014 QW242 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
421937 2014 QO243 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
421938 2014 QH249 08/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
421939 2014 QD251 05/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
421940 2014 QQ251 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421941 2014 QH252 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421942 2014 QJ252 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
421943 2014 QC253 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421944 2014 QE253 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421945 2014 QL253 01/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421946 2014 QD254 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
421947 2014 QF255 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421948 2014 QH256 05/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
421949 2014 QC257 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
421950 2014 QY261 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421951 2014 QW262 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421952 2014 QE264 19/04/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
421953 2014 QH264 09/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
421954 2014 QC267 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421955 2014 QF267 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421956 2014 QE268 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421957 2014 QS268 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
421958 2014 QV269 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
421959 2014 QY269 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421960 2014 QZ269 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421961 2014 QS276 22/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
421962 2014 QX279 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421963 2014 QQ281 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421964 2014 QR281 28/07/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
421965 2014 QB282 28/09/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
421966 2014 QR283 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
421967 2014 QZ283 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421968 2014 QR285 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421969 2014 QY286 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
421970 2014 QO288 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
421971 2014 QZ289 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421972 2014 QH296 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421973 2014 QY296 19/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
421974 2014 QA297 21/08/2004 Siding Spring SSS 520 m MPC · JPL
421975 2014 QE297 29/07/2001 La Sagra NEAT 1,7 km MPC · JPL
421976 2014 QF297 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421977 2014 QJ297 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
421978 2014 QK297 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421979 2014 QP297 30/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
421980 2014 QJ298 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421981 2014 QZ298 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421982 2014 QM299 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421983 2014 QY302 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421984 2014 QT304 19/09/1998 St Pardon de Conques SDSS 3,1 km MPC · JPL
421985 2014 QC305 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421986 2014 QP305 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421987 2014 QQ305 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
421988 2014 QK306 18/09/2003 ESA OGS Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421989 2014 QO306 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
421990 2014 QH307 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
421991 2014 QY307 17/08/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
421992 2014 QA308 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421993 2014 QN308 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421994 2014 QW308 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
421995 2014 QC309 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
421996 2014 QR309 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421997 2014 QP310 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
421998 2014 QE311 16/09/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
421999 2014 QN311 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
422000 2014 QY311 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also