Danh sách tiểu hành tinh/422601–422700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422601 2006 EL60 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422602 1999 XE218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
422603 2001 AR2 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
422604 2014 TQ71 19/10/2003 Kitt Peak SDSS 860 m MPC · JPL
422605 2014 TX71 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
422606 2014 TY71 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
422607 2014 TG74 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
422608 2014 TL74 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422609 2014 TR74 21/12/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
422610 2014 TY74 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
422611 2014 TB82 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
422612 2014 TS82 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
422613 2014 UA2 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
422614 2014 UZ2 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
422615 2014 UK4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422616 2014 UN6 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
422617 2014 UH10 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
422618 2014 UJ10 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
422619 2014 UW10 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
422620 2014 UV12 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
422621 2014 UE13 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
422622 2014 UD15 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
422623 2014 UR19 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422624 2014 UY20 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
422625 2014 UZ24 10/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
422626 2014 UD28 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
422627 2014 UD40 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422628 2014 UV102 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
422629 2014 UK116 06/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
422630 2036 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
422631 4165 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 710 m MPC · JPL
422632 6510 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
422633 1349 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
422634 2401 T-3 12/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
422635 2604 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
422636 3375 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 710 m MPC · JPL
422637 1985 WA 16/11/1985 Palomar C. S. Shoemaker AMO 890 m MPC · JPL
422638 1994 CB 03/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 190 m MPC · JPL
422639 1995 SQ9 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422640 1995 SF14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
422641 1995 SC15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422642 1995 SG29 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
422643 1995 SA31 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
422644 1995 SK59 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422645 1995 UB56 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
422646 1996 RW13 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
422647 1996 RC15 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422648 1996 VW6 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422649 1996 VS22 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422650 1996 VC32 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
422651 1997 CR3 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422652 1997 CB25 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
422653 1997 PO 01/08/1997 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
422654 1997 WS29 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
422655 1997 YW12 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
422656 1998 DL 18/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 4,4 km MPC · JPL
422657 1998 HN 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
422658 1998 KC11 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422659 1998 LD 03/06/1998 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
422660 1998 TM22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422661 1998 VA41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422662 1999 JZ107 12/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
422663 1999 RQ220 05/09/1999 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
422664 1999 TP14 04/10/1999 Ondřejov L. Kotková 980 m MPC · JPL
422665 1999 TT39 03/10/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
422666 1999 TK233 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
422667 1999 TB289 10/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
422668 1999 UM28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
422669 1999 UF43 28/10/1999 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
422670 1999 UF60 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
422671 1999 VA77 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
422672 1999 VZ99 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
422673 1999 VF117 21/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
422674 1999 VQ119 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
422675 1999 VS130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
422676 1999 VC136 09/11/1999 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
422677 1999 VW181 09/11/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
422678 1999 VP215 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422679 1999 VU225 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
422680 1999 WG16 09/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
422681 1999 WP17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
422682 1999 WM25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
422683 1999 XB15 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
422684 1999 XB146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422685 1999 XK148 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
422686 2000 AC6 04/01/2000 Socorro LINEAR ATE · 180 m MPC · JPL
422687 2000 AR252 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422688 2000 BC20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422689 2000 CK68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
422690 2000 FS51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422691 2000 GA 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422692 2000 GW51 05/04/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
422693 2000 GP144 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422694 2000 HD94 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
422695 2000 JZ82 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
422696 2000 KB40 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
422697 2000 OG9 30/07/2000 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
422698 2000 OW56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
422699 2000 PD3 01/08/2000 Socorro LINEAR APO 620 m MPC · JPL
422700 2000 QB35 27/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,8 km MPC · JPL