Danh sách tiểu hành tinh/421701–421800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421701 2014 PY10 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421702 2014 PL11 31/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421703 2014 PS12 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
421704 2014 PR14 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421705 2014 PF15 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421706 2014 PK17 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
421707 2014 PP21 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421708 2014 PR21 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421709 2014 PH22 05/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421710 2014 PL22 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 12739| 2,0 km MPC · JPL
421711 2014 PK23 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421712 2014 PD25 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
421713 2014 PF25 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,5 km MPC · JPL
421714 2014 PB26 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421715 2014 PV26 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
421716 2014 PW26 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421717 2014 PJ27 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421718 2014 PF29 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421719 2014 PV30 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421720 2014 PY30 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421721 2014 PD32 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
421722 2014 PF32 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421723 2014 PY33 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421724 2014 PG34 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421725 2014 PK34 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421726 2014 PQ36 12/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421727 2014 PV36 07/05/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
421728 2014 PO37 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421729 2014 PP37 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421730 2014 PS37 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
421731 2014 PU38 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421732 2014 PA40 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421733 2014 PB40 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421734 2014 PK40 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421735 2014 PO41 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
421736 2014 PP42 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421737 2014 PR42 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421738 2014 PW42 16/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
421739 2014 PK44 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421740 2014 PJ45 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421741 2014 PX45 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421742 2014 PC46 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
421743 2014 PK48 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421744 2014 PU49 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421745 2014 PO50 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421746 2014 PP50 06/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
421747 2014 PV51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421748 2014 PA52 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
421749 2014 PY52 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421750 2014 PP53 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421751 2014 PZ54 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421752 2014 PT55 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421753 2014 PW55 27/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
421754 2014 PC56 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421755 2014 PF56 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421756 2014 PK56 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
421757 2014 PN56 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
421758 2014 PS56 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
421759 2014 PH57 28/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
421760 2014 PT57 30/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
421761 2014 PP64 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421762 2014 PZ64 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421763 2014 PQ65 07/10/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
421764 2014 PK66 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
421765 2014 PA69 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421766 2014 PE69 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421767 2014 PF70 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421768 2014 QS 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
421769 2014 QD1 17/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
421770 2014 QV1 13/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
421771 2014 QB2 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
421772 2014 QK3 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
421773 2014 QN10 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
421774 Jeffreyrose 2014 QM13 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421775 2014 QG18 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
421776 2014 QU19 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421777 2014 QV19 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421778 2014 QW21 18/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
421779 2014 QX21 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421780 2014 QC22 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421781 2014 QG22 14/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
421782 2014 QK22 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
421783 2014 QA23 14/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
421784 2014 QL23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421785 2014 QP24 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421786 2014 QQ24 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421787 2014 QF25 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421788 2014 QM25 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
421789 2014 QQ25 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
421790 2014 QY25 19/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
421791 2014 QN27 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
421792 2014 QR27 20/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
421793 2014 QA28 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
421794 2014 QC28 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
421795 2014 QJ29 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
421796 2014 QO29 12/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
421797 2014 QP29 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421798 2014 QA30 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421799 2014 QB30 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421800 2014 QH30 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL