Danh sách tiểu hành tinh/421001–421100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421001 2013 PH45 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
421002 2013 PQ45 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
421003 2013 PS45 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421004 2013 PX45 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421005 2013 PF46 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421006 2013 PT46 08/02/2007 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
421007 2013 PJ49 01/03/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
421008 2013 PT49 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421009 2013 PK50 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421010 2013 PW50 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421011 2013 PN52 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
421012 2013 PK55 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421013 2013 PO55 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
421014 2013 PP56 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421015 2013 PT56 24/10/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
421016 2013 PR57 04/05/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
421017 2013 PJ58 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421018 2013 PM59 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
421019 2013 PC60 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16286| 2,7 km MPC · JPL
421020 2013 PG60 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421021 2013 PX61 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421022 2013 PL62 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421023 2013 PO62 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421024 2013 PO63 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421025 2013 PR63 28/10/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
421026 2013 PY63 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421027 2013 PO64 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
421028 2013 PS64 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421029 2013 PZ64 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421030 2013 PK65 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421031 2013 PL65 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421032 2013 PM65 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
421033 2013 PQ65 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421034 2013 PW65 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421035 2013 PA66 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421036 2013 PF68 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
421037 2013 PM68 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421038 2013 PP68 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421039 2013 PV68 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421040 2013 PO70 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 3,1 km MPC · JPL
421041 2013 PQ70 04/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
421042 2013 PG71 26/09/2003 ESA OGS SDSS 2,8 km MPC · JPL
421043 2013 PO71 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
421044 2013 PW71 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421045 2013 PY72 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421046 2013 PE73 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421047 2013 PH73 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
421048 2013 PK74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421049 2013 QP 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
421050 2013 QV 21/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
421051 2013 QB1 13/10/1999 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
421052 2013 QL1 02/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
421053 2013 QQ2 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421054 2013 QL3 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421055 2013 QH4 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421056 2013 QM6 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421057 2013 QL7 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421058 2013 QO7 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
421059 2013 QU7 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421060 2013 QD10 12/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
421061 2013 QS12 20/09/2001 Apache Point SDSS 6,1 km MPC · JPL
421062 2013 QU12 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421063 2013 QK13 13/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
421064 2013 QO16 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
421065 2013 QB20 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421066 2013 QA21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421067 2013 QH23 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421068 2013 QN23 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421069 2013 QU23 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421070 2013 QO25 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421071 2013 QZ25 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
421072 2013 QO26 25/03/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
421073 2013 QB28 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421074 2013 QO28 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421075 2013 QV29 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421076 2013 QL31 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421077 2013 QT35 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
421078 2013 QF37 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421079 2013 QK37 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421080 2013 QS38 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421081 2013 QJ40 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421082 2013 QK41 31/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421083 2013 QA43 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421084 2013 QS43 19/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
421085 2013 QA47 24/07/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
421086 2013 QK47 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421087 2013 QF49 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421088 2013 QR50 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
421089 2013 QE53 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421090 2013 QS53 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421091 2013 QG54 23/10/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
421092 2013 QH54 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421093 2013 QK54 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421094 2013 QR54 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421095 2013 QH56 16/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421096 2013 QJ56 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421097 2013 QD57 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421098 2013 QC60 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421099 2013 QG60 09/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
421100 2013 QR60 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL