Danh sách tiểu hành tinh/421801–421900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421801 2014 QM30 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
421802 2014 QJ34 11/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421803 2014 QY35 06/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
421804 2014 QZ35 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421805 2014 QS36 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
421806 2014 QT36 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
421807 2014 QV36 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421808 2014 QB37 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421809 2014 QG38 05/07/2003 Sandlot Spacewatch 940 m MPC · JPL
421810 2014 QN38 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421811 2014 QO42 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421812 2014 QQ47 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
421813 2014 QG50 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
421814 2014 QV50 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421815 2014 QA52 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
421816 2014 QL53 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421817 2014 QA55 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
421818 2014 QW64 11/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421819 2014 QZ64 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
421820 2014 QX74 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
421821 2014 QB78 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421822 2014 QA91 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421823 2014 QU92 25/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
421824 2014 QO93 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
421825 2014 QC94 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421826 2014 QF101 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421827 2014 QP104 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421828 2014 QU106 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421829 2014 QV113 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421830 2014 QA114 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421831 2014 QU114 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421832 2014 QT116 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
421833 2014 QG117 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421834 2014 QU117 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
421835 2014 QJ119 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
421836 2014 QQ119 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
421837 2014 QB120 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421838 2014 QR120 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
421839 2014 QD121 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
421840 2014 QP121 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
421841 2014 QV121 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
421842 2014 QG122 11/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
421843 2014 QL122 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421844 2014 QX122 11/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421845 2014 QX128 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421846 2014 QN129 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421847 2014 QY129 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
421848 2014 QP131 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421849 2014 QA132 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
421850 2014 QC133 05/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421851 2014 QR133 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 11882| 1,3 km MPC · JPL
421852 2014 QP134 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421853 2014 QQ135 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421854 2014 QR135 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
421855 2014 QK136 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
421856 2014 QP137 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
421857 2014 QZ137 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421858 2014 QR139 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
421859 2014 QL141 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421860 2014 QW142 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
421861 2014 QC143 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421862 2014 QE143 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421863 2014 QE145 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421864 2014 QV146 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
421865 2014 QK148 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421866 2014 QV148 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
421867 2014 QW150 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421868 2014 QA151 22/08/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
421869 2014 QG151 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
421870 2014 QL151 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
421871 2014 QA152 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421872 2014 QD152 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421873 2014 QE152 02/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421874 2014 QE167 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
421875 2014 QA170 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
421876 2014 QH170 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421877 2014 QO170 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421878 2014 QL171 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421879 2014 QW171 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421880 2014 QT172 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421881 2014 QY173 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421882 2014 QM174 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
421883 2014 QR174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421884 2014 QB176 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
421885 2014 QR176 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421886 2014 QM177 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421887 2014 QS178 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421888 2014 QQ180 05/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
421889 2014 QB188 08/07/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
421890 2014 QP193 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421891 2014 QT193 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421892 2014 QO196 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
421893 2014 QH198 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421894 2014 QQ198 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421895 2014 QG199 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421896 2014 QU202 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
421897 2014 QA203 06/08/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
421898 2014 QF203 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421899 2014 QQ206 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
421900 2014 QT209 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL