Danh sách tiểu hành tinh/420801–420900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420801 2013 HX7 20/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
420802 2013 HZ7 11/12/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
420803 2013 HV9 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
420804 2013 HD12 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
420805 2013 HB15 28/05/2008 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
420806 2013 HD16 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420807 2013 HU16 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
420808 2013 HX16 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420809 2013 HU18 21/12/2006 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
420810 2013 HC19 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
420811 2013 HE25 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420812 2013 HC26 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
420813 2013 HD27 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
420814 2013 HW27 20/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420815 2013 HX28 21/12/2006 Cerro Tololo-DECam CSS 4,2 km MPC · JPL
420816 2013 HD39 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420817 2013 HD51 11/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
420818 2013 HW73 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420819 2013 HG92 20/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
420820 2013 HZ94 24/09/1960 Palomar PLS 900 m MPC · JPL
420821 2013 HV95 28/04/2003 Cerro Tololo-DECam Spacewatch 750 m MPC · JPL
420822 2013 HM101 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
420823 2013 HN108 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
420824 2013 HZ114 19/10/2003 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
420825 2013 HS118 07/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420826 2013 HM120 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
420827 2013 HX128 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420828 2013 JE 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
420829 2013 JO 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
420830 2013 JB1 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420831 2013 JB8 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
420832 2013 JW8 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420833 2013 JM10 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420834 2013 JX10 07/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
420835 2013 JX12 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
420836 2013 JU21 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420837 2013 JW23 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
420838 2013 JU30 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420839 2013 JM33 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
420840 2013 JW34 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420841 2013 JK35 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420842 2013 JE37 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
420843 2013 JV41 25/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
420844 2013 JC44 11/05/2013 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
420845 2013 JH44 13/08/2009 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
420846 2013 JK46 28/09/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
420847 2013 JN47 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 780 m MPC · JPL
420848 2013 JP51 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420849 2013 JH52 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420850 2013 JH55 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
420851 2013 JN56 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
420852 2013 JS56 08/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
420853 2013 JK59 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
420854 2013 JH61 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
420855 2013 JW62 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
420856 2013 JC63 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
420857 2013 JJ63 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
420858 2013 JM63 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420859 2013 KW 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420860 2013 KG1 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
420861 2013 KE2 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420862 2013 KY2 24/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420863 2013 KG3 06/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
420864 2013 KD4 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420865 2013 KD5 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
420866 2013 KF5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
420867 2013 KU5 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
420868 2013 KQ6 18/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
420869 2013 KT6 15/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
420870 2013 KA7 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
420871 2013 KS7 29/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
420872 2013 KW7 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
420873 2013 KY8 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420874 2013 KV12 22/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
420875 2013 KX12 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
420876 2013 KU16 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420877 2013 KJ18 13/08/2010 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
420878 2013 KP18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
420879 2013 LD 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420880 2013 LJ1 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420881 2013 LT2 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
420882 2013 LE4 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420883 2013 LJ6 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420884 2013 LB9 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
420885 2013 LL9 29/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
420886 2013 LY9 14/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
420887 2013 LV13 08/12/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
420888 2013 LB14 04/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
420889 2013 LS14 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420890 2013 LU15 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
420891 2013 LR17 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420892 2013 LF21 07/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420893 2013 LE22 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
420894 2013 LG22 26/09/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
420895 2013 LH22 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420896 2013 LJ29 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
420897 2013 LO29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420898 2013 LK30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420899 2013 LQ30 10/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
420900 2013 LQ32 03/12/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL