Danh sách tiểu hành tinh/420701–420800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420701 2012 KA49 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420702 2012 LN1 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420703 2012 LB5 15/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
420704 2012 LF9 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420705 2012 LA14 28/01/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
420706 2012 LW15 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
420707 2012 LD16 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420708 2012 LU18 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420709 2012 LB19 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420710 2012 LN21 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
420711 2012 LC23 29/09/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
420712 2012 LA26 08/02/2007 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
420713 2012 MY 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
420714 2012 MG5 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420715 2012 ML7 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
420716 2012 OL1 05/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
420717 2012 PA6 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
420718 2012 PN11 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 21885| 4,4 km MPC · JPL
420719 2012 PS15 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420720 2012 PD23 28/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
420721 2012 PC34 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420722 2012 PA41 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
420723 2012 QF9 15/03/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
420724 2012 QY12 14/10/2001 Charleston Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420725 2012 QS19 13/03/2010 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
420726 2012 QH21 27/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
420727 2012 QE31 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
420728 2012 RO2 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 12 km MPC · JPL
420729 2012 RL17 03/08/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
420730 2012 RR36 15/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420731 2012 SP6 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
420732 2012 SR34 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420733 2012 SU34 12/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
420734 2012 SN49 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420735 2012 TG 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
420736 2012 TM 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
420737 2012 TO 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
420738 2012 TS 04/10/2012 Catalina CSS 250 m MPC · JPL
420739 2012 TK52 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
420740 2012 TY122 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
420741 2012 TA124 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
420742 2012 TY142 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
420743 2012 TS146 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
420744 2012 TA289 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
420745 2012 TN314 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
420746 2012 TF315 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
420747 2012 TZ322 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
420748 2012 UM140 27/04/2010 WISE WISE 9,2 km MPC · JPL
420749 2012 XU93 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
420750 2012 YZ1 27/10/2008 ESA OGS Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420751 2013 AZ54 06/01/2005 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
420752 2013 AN91 06/11/2010 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
420753 2013 AW131 26/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
420754 2013 EL 10/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
420755 2013 EU 23/07/2011 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
420756 2013 EW4 23/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
420757 2013 EL22 10/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420758 2013 EL23 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
420759 2013 EX26 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
420760 2013 EM41 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 590 m MPC · JPL
420761 2013 EQ113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420762 2013 FG7 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
420763 2013 FF14 06/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
420764 2013 FP15 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420765 2013 FX22 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
420766 2013 GS1 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420767 2013 GX7 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
420768 2013 GR20 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420769 2013 GC21 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420770 2013 GJ26 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420771 2013 GL32 29/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
420772 2013 GY37 02/04/2013 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
420773 2013 GP48 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420774 2013 GO49 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420775 2013 GB50 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420776 2013 GV53 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
420777 2013 GX63 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420778 2013 GN75 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420779 Świdwin 2013 GR75 11/04/2013 ESA OGS ESA OGS 1,6 km MPC · JPL
420780 2013 GQ76 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420781 2013 GU83 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
420782 2013 GG87 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420783 2013 GN87 28/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420784 2013 GS87 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420785 2013 GV88 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
420786 2013 GK92 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420787 2013 GP93 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420788 2013 GB97 03/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420789 2013 GB100 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420790 2013 GF104 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
420791 2013 GV109 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420792 2013 GY117 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
420793 2013 GD126 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
420794 2013 GE132 18/07/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
420795 2013 GQ132 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
420796 2013 GV134 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
420797 2013 HN1 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420798 2013 HW5 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420799 2013 HC6 18/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420800 2013 HD7 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL