Danh sách tiểu hành tinh/421301–421400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421301 2013 TH27 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421302 2013 TQ27 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
421303 2013 TL28 25/03/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
421304 2013 TM31 23/08/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
421305 2013 TX34 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421306 2013 TS36 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
421307 2013 TC37 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421308 2013 TY39 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421309 2013 TP40 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
421310 2013 TA44 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421311 2013 TX45 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421312 2013 TJ49 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
421313 2013 TL49 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421314 2013 TF50 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421315 2013 TY51 25/08/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
421316 2013 TP52 05/09/2000 Apache Point SDSS 11 km MPC · JPL
421317 2013 TE54 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421318 2013 TW58 14/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
421319 2013 TX62 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
421320 2013 TZ62 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421321 2013 TA63 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
421322 2013 TP64 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421323 2013 TK65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421324 2013 TO67 10/02/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
421325 2013 TZ70 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
421326 2013 TE71 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421327 2013 TG71 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421328 2013 TR71 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421329 2013 TV71 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421330 2013 TW71 12/02/2000 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
421331 2013 TL74 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421332 2013 TZ75 13/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
421333 2013 TA79 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
421334 2013 TL80 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421335 2013 TM84 28/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421336 2013 TZ84 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
421337 2013 TH85 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
421338 2013 TX87 17/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
421339 2013 TT89 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421340 2013 TW91 21/03/1999 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
421341 2013 TV93 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
421342 2013 TU95 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421343 2013 TC96 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421344 2013 TD96 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421345 2013 TW96 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421346 2013 TY96 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421347 2013 TB97 11/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421348 2013 TY97 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
421349 2013 TC100 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421350 2013 TH100 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421351 2013 TW103 27/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
421352 2013 TA104 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421353 2013 TD105 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421354 2013 TQ106 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421355 2013 TM108 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421356 2013 TQ108 03/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
421357 2013 TP110 14/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
421358 2013 TJ111 13/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
421359 2013 TF113 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421360 2013 TR114 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421361 2013 TE115 17/02/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
421362 2013 TF128 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421363 2013 TU128 08/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
421364 2013 TY128 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421365 2013 TE129 25/02/2006 Oukaïmeden Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
421366 2013 TH129 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421367 2013 TO129 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
421368 2013 TD130 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421369 2013 TG130 11/09/2007 XuYi PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
421370 2013 TL130 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421371 2013 TU130 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
421372 2013 TD133 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
421373 2013 TA134 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421374 2013 TH136 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421375 2013 TX136 14/08/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
421376 2013 TK137 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
421377 2013 TM137 20/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
421378 2013 TY137 10/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
421379 2013 TK140 14/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
421380 2013 TG144 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421381 2013 TW147 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421382 2013 UE4 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
421383 2013 US5 11/09/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
421384 2013 UD6 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421385 2013 UO6 12/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
421386 2013 UP6 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421387 2013 UX6 10/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
421388 2013 UM11 11/09/2007 XuYi PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
421389 2013 UM12 23/08/2008 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
421390 2013 UF13 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421391 2013 UX13 01/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
421392 2013 US14 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
421393 2013 VD 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
421394 2013 VH3 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
421395 2013 VO3 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421396 2013 VY5 15/01/2009 XuYi PMO NEO 4,3 km MPC · JPL
421397 2013 VS6 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
421398 2013 VK7 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421399 2013 VY10 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
421400 2013 VD14 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL