Danh sách tiểu hành tinh/420301–420400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420301 2011 WH135 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
420302 2011 XZ1 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS AMO 1,1 km MPC · JPL
420303 2011 YY9 25/12/2011 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
420304 2011 YJ15 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
420305 2011 YU21 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
420306 2011 YZ23 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420307 2011 YL26 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
420308 2011 YG54 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
420309 2011 YU56 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
420310 2011 YJ57 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420311 2011 YB60 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420312 2011 YW60 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420313 2011 YQ62 18/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
420314 2011 YC64 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420315 2011 YR65 21/03/1999 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
420316 2011 YC68 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420317 2011 YR73 30/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
420318 2011 YQ77 02/02/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
420319 2011 YE78 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
420320 2012 AP1 14/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
420321 2012 AM3 04/04/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
420322 2012 AH6 06/02/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
420323 2012 AA9 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
420324 2012 AK13 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420325 2012 AS17 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420326 2012 AS21 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420327 2012 BQ2 22/02/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
420328 2012 BB5 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
420329 2012 BE8 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
420330 2012 BV9 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420331 2012 BK10 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420332 2012 BL10 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420333 2012 BQ10 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420334 2012 BR10 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420335 2012 BD11 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
420336 2012 BR12 18/01/2012 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
420337 2012 BC13 06/01/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
420338 2012 BZ23 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420339 2012 BG26 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
420340 2012 BD30 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420341 2012 BQ39 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
420342 2012 BV44 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
420343 2012 BU45 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
420344 2012 BL53 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420345 2012 BG54 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
420346 2012 BM54 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420347 2012 BB56 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420348 2012 BM56 30/09/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
420349 2012 BT64 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
420350 2012 BQ70 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420351 2012 BC71 07/02/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
420352 2012 BU73 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
420353 2012 BG78 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
420354 2012 BA84 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
420355 2012 BK85 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420356 Praamzius 2012 BX85 23/01/2012 Mount Graham K. Černis, R. P. Boyle cubewano ( 321 km MPC · JPL
420357 2012 BW88 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420358 2012 BB89 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
420359 2012 BX89 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
420360 2012 BP90 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420361 2012 BA93 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
420362 2012 BB96 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420363 2012 BK99 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420364 2012 BJ104 02/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
420365 2012 BW105 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420366 2012 BO106 16/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
420367 2012 BT106 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
420368 2012 BK110 09/03/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
420369 2012 BZ110 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420370 2012 BQ111 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420371 2012 BU114 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
420372 2012 BG118 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420373 2012 BN120 09/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
420374 2012 BP121 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
420375 2012 BS126 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
420376 2012 BT130 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420377 2012 BC133 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420378 2012 BF138 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420379 2012 BV139 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420380 2012 BA140 12/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420381 2012 BJ140 24/11/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
420382 2012 BV147 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
420383 2012 BQ150 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
420384 2012 BP152 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
420385 2012 CM1 28/08/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
420386 2012 CG5 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420387 2012 CN6 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420388 2012 CT9 12/02/2000 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
420389 2012 CZ14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420390 2012 CX17 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420391 2012 CV20 07/02/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
420392 2012 CH21 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
420393 2012 CF25 06/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
420394 2012 CR25 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420395 2012 CB37 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420396 2012 CD39 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420397 2012 CU39 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420398 2012 CP44 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420399 2012 CU44 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
420400 2012 CY44 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL