Danh sách tiểu hành tinh/421401–421500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421401 2013 VG14 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
421402 2013 VY14 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421403 2013 VB16 03/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421404 2013 VH16 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421405 2013 VT18 08/10/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
421406 2013 VS19 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421407 2013 VA21 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
421408 2013 VG21 01/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421409 2013 VD23 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
421410 2013 VE23 16/01/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
421411 2013 WF1 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421412 2013 WN5 10/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
421413 2013 WY14 10/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
421414 2013 WP21 17/01/2007 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
421415 2013 WH35 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
421416 2013 WQ48 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
421417 2013 WN50 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421418 2013 WG51 01/06/2010 WISE WISE 6,2 km MPC · JPL
421419 2013 WL54 02/10/1997 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
421420 2013 WS54 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
421421 2013 WM86 18/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
421422 2013 WO90 02/01/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
421423 2013 WQ91 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421424 2013 WS98 09/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421425 2013 WP108 14/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
421426 2013 WX109 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421427 2013 YM 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421428 2014 AR3 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
421429 2014 AK52 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421430 2014 BN51 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
421431 2014 CU22 27/02/2001 Cima Ekar ADAS 1,3 km MPC · JPL
421432 2014 DE13 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421433 2014 DR13 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
421434 2014 DS119 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
421435 2014 ED51 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421436 2014 FH48 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
421437 2014 FP49 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421438 2014 FB50 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
421439 2014 KP8 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421440 2014 KD77 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
421441 2014 KT97 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
421442 2014 MV16 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
421443 2014 MN17 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
421444 2014 MB21 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
421445 2014 MT22 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421446 2014 MV22 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421447 2014 MB32 28/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
421448 2014 MF38 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421449 2014 MK43 16/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
421450 2014 MF55 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421451 2014 MN61 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421452 2014 MZ61 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
421453 2014 MO65 13/04/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
421454 2014 NH6 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421455 2014 NT7 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
421456 2014 NE16 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
421457 2014 NV21 19/10/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
421458 2014 NH39 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421459 2014 NW56 16/04/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
421460 2014 NM58 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
421461 2014 NP59 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
421462 2014 NC63 29/09/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
421463 2014 OE1 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
421464 2014 OV1 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
421465 2014 OW1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421466 2014 OC2 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
421467 2014 ON2 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
421468 2014 OF4 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421469 2014 OU5 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421470 2014 OW19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421471 2014 OU22 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421472 2014 OL27 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
421473 2014 OH28 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421474 2014 OD40 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
421475 2014 OL40 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421476 2014 OC41 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421477 2014 OW42 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
421478 2014 OS43 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421479 2014 OZ43 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421480 2014 OS44 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
421481 2014 OE48 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
421482 2014 OB53 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
421483 2014 ON54 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
421484 2014 OW54 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421485 2014 OZ55 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421486 2014 OH56 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421487 2014 OU58 11/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
421488 2014 OE59 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421489 2014 OQ59 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421490 2014 OV60 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421491 2014 OZ62 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421492 2014 OE63 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421493 2014 OA65 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421494 2014 OC65 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421495 2014 OD65 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421496 2014 OO67 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421497 2014 OO69 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
421498 2014 OY69 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 720 m MPC · JPL
421499 2014 OS71 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421500 2014 OZ71 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL