Danh sách tiểu hành tinh/421201–421300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421201 2013 RE90 10/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
421202 2013 RO90 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421203 2013 RK91 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421204 2013 RQ92 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421205 2013 RX96 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421206 2013 SR14 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421207 2013 SW15 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421208 2013 SX15 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
421209 2013 SS21 20/05/2006 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
421210 2013 SF22 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421211 2013 SA23 04/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
421212 2013 SR25 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421213 2013 SU26 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421214 2013 SZ26 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421215 2013 SF27 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421216 2013 SJ27 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421217 2013 SS30 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421218 2013 SF31 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
421219 2013 SH31 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421220 2013 SP31 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
421221 2013 SC35 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421222 2013 SD35 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421223 2013 SQ35 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421224 2013 SH37 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
421225 2013 SR37 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421226 2013 SR38 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421227 2013 SV39 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421228 2013 SF40 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421229 2013 SY40 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
421230 2013 SZ40 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
421231 2013 SE41 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421232 2013 SQ41 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
421233 2013 SA42 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421234 2013 SC42 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421235 2013 SG42 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421236 2013 SK43 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421237 2013 SL43 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
421238 2013 SV43 26/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
421239 2013 SZ45 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421240 2013 SB46 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421241 2013 SK47 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
421242 2013 SP47 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421243 2013 SO48 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421244 2013 SF49 18/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
421245 2013 SV51 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421246 2013 SW51 18/01/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
421247 2013 SX51 16/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
421248 2013 SR52 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421249 2013 SJ55 09/11/2009 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
421250 2013 SC57 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421251 2013 SX59 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
421252 2013 SY59 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421253 2013 SM60 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
421254 2013 SN60 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421255 2013 SV60 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
421256 2013 SW60 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421257 2013 SP61 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421258 2013 SY61 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421259 2013 SE62 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421260 2013 SJ63 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421261 2013 SK63 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421262 2013 SB65 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421263 2013 SY66 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421264 2013 SC67 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
421265 2013 SJ67 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421266 2013 SW67 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421267 2013 SN68 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421268 2013 SK69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421269 2013 SO69 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421270 2013 SY69 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421271 2013 SA70 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
421272 2013 SV71 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421273 2013 SL74 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421274 2013 SF75 17/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
421275 2013 SC76 26/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421276 2013 SU78 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
421277 2013 SK79 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421278 2013 SE81 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421279 2013 SR82 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421280 2013 SV83 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421281 2013 SL84 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
421282 2013 SR85 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
421283 2013 TQ 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
421284 2013 TR 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
421285 2013 TY2 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421286 2013 TT6 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421287 2013 TR7 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
421288 2013 TS7 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421289 2013 TG8 13/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421290 2013 TX8 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421291 2013 TG9 04/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
421292 2013 TE11 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421293 2013 TH11 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
421294 2013 TN11 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421295 2013 TL12 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421296 2013 TM13 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
421297 2013 TL14 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
421298 2013 TD17 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
421299 2013 TD18 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421300 2013 TZ26 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL