Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/421101–421200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421101 2013 QX61 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421102 2013 QT64 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421103 2013 QM65 18/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421104 2013 QA67 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421105 2013 QK67 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421106 2013 QX68 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421107 2013 QB69 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421108 2013 QC69 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421109 2013 QJ69 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421110 2013 QM69 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421111 2013 QT69 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421112 2013 QX69 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
421113 2013 QY69 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
421114 2013 QF71 11/06/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
421115 2013 QE75 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421116 2013 QS75 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
421117 2013 QW75 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
421118 2013 QF76 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421119 2013 QK76 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
421120 2013 QQ76 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421121 2013 QY76 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421122 2013 QS78 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421123 2013 QH80 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421124 2013 QM81 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
421125 2013 QL83 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421126 2013 QJ84 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
421127 2013 QX84 10/01/2000 Črni Vrh Spacewatch 870 m MPC · JPL
421128 2013 QA86 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421129 2013 QU86 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421130 2013 QZ91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
421131 2013 QN92 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421132 2013 RO 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
421133 2013 RC2 13/03/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
421134 2013 RL3 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
421135 2013 RA7 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
421136 2013 RQ7 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
421137 2013 RB8 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
421138 2013 RW11 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421139 2013 RO15 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421140 2013 RB17 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421141 2013 RY17 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421142 2013 RO18 22/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
421143 2013 RP22 12/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
421144 2013 RT24 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421145 2013 RP26 06/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
421146 2013 RL27 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
421147 2013 RN28 06/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
421148 2013 RP28 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
421149 2013 RQ30 26/06/2007 Palomar CSS 4,4 km MPC · JPL
421150 2013 RD31 30/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
421151 2013 RG31 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421152 2013 RZ31 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
421153 2013 RB32 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421154 2013 RQ33 17/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
421155 2013 RQ35 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421156 2013 RW35 13/07/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
421157 2013 RL40 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
421158 2013 RX40 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
421159 2013 RC42 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421160 2013 RU42 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
421161 2013 RV42 29/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
421162 2013 RA43 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421163 2013 RB44 12/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
421164 2013 RG44 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421165 2013 RL44 03/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
421166 2013 RS44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
421167 2013 RV44 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421168 2013 RY44 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
421169 2013 RZ44 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421170 2013 RO45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
421171 2013 RW47 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421172 2013 RS50 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421173 2013 RD52 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
421174 2013 RU53 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421175 2013 RK54 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
421176 2013 RN54 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421177 2013 RQ54 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421178 2013 RT54 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421179 2013 RW58 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421180 2013 RX59 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421181 2013 RW63 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
421182 2013 RP66 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421183 2013 RK68 22/11/2008 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
421184 2013 RR68 12/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
421185 2013 RF70 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421186 2013 RY72 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421187 2013 RN74 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421188 2013 RO74 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
421189 2013 RX74 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421190 2013 RA75 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
421191 2013 RL75 13/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
421192 2013 RU75 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421193 2013 RS76 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421194 2013 RT77 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
421195 2013 RO83 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
421196 2013 RQ83 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
421197 2013 RR83 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421198 2013 RC86 16/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421199 2013 RW87 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421200 2013 RO89 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL