Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/420101–420200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420101 2011 EK80 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420102 2011 EH82 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420103 2011 ER85 23/10/2001 Palomar LONEOS 1,5 km MPC · JPL
420104 2011 EB86 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
420105 2011 FC 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
420106 2011 FP2 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
420107 2011 FH4 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
420108 2011 FQ5 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
420109 2011 FX6 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420110 2011 FK7 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
420111 2011 FC11 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420112 2011 FU13 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
420113 2011 FS15 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
420114 2011 FF17 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420115 2011 FC18 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
420116 2011 FF19 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420117 2011 FL22 27/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
420118 2011 FJ23 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420119 2011 FW23 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420120 2011 FS25 24/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
420121 2011 FD28 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420122 2011 FF28 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420123 2011 FD35 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420124 2011 FP36 17/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
420125 2011 FV40 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420126 2011 FQ42 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420127 2011 FS42 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
420128 2011 FW43 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420129 2011 FL45 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420130 2011 FB47 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
420131 2011 FK49 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420132 2011 FF52 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420133 2011 FS54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
420134 2011 FA61 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
420135 2011 FB68 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
420136 2011 FH68 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420137 2011 FA72 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
420138 2011 FA75 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
420139 2011 FB79 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420140 2011 FS80 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
420141 2011 FV82 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420142 2011 FA85 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420143 2011 FQ88 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
420144 2011 FB90 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420145 2011 FG92 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
420146 2011 FP93 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420147 2011 FR120 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420148 2011 FE123 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420149 2011 FK128 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420150 2011 FF129 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
420151 2011 FV139 13/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
420152 2011 FO140 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420153 2011 FQ140 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420154 2011 FU141 07/03/2011 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
420155 2011 FQ146 10/02/2011 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
420156 2011 FR148 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
420157 2011 FL151 29/03/2011 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
420158 2011 FP152 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
420159 2011 FU153 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420160 2011 FA155 07/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
420161 2011 FK155 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420162 2011 FY156 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
420163 2011 FB157 14/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420164 2011 GU2 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420165 2011 GX4 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
420166 2011 GD7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
420167 2011 GP10 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420168 2011 GU10 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420169 2011 GC12 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420170 2011 GK28 04/04/2002 Purple Mountain NEAT 2,4 km MPC · JPL
420171 2011 GM28 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420172 2011 GU28 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420173 2011 GN30 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420174 2011 GJ32 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420175 2011 GZ35 08/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420176 2011 GD37 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420177 2011 GJ37 13/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
420178 2011 GO40 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
420179 2011 GK42 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420180 2011 GE43 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
420181 2011 GF46 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420182 2011 GG46 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420183 2011 GG47 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
420184 2011 GJ48 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
420185 2011 GM49 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420186 2011 GU52 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420187 2011 GA55 10/10/2008 Catalina CSS AMO 850 m MPC · JPL
420188 2011 GY55 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420189 2011 GY58 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
420190 2011 GM60 28/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
420191 2011 GT60 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420192 2011 GW60 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420193 2011 GN61 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
420194 2011 GZ62 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420195 2011 GB63 14/03/2011 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
420196 2011 GR67 10/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
420197 2011 GC69 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420198 2011 GS69 29/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
420199 2011 GD70 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420200 2011 GN73 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL