Danh sách tiểu hành tinh/420001–420100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420001 2011 CN47 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
420002 2011 CV47 31/03/2007 Catalina NEAT 2,1 km MPC · JPL
420003 2011 CT48 14/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
420004 2011 CP49 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420005 2011 CX51 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
420006 2011 CR53 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
420007 2011 CB61 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420008 2011 CJ64 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
420009 2011 CD67 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
420010 2011 CP67 26/01/2011 Dauban Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420011 2011 CX69 17/01/2007 Socorro NEAT 1,2 km MPC · JPL
420012 2011 CX71 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420013 2011 CK72 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
420014 2011 CS73 29/04/2003 La Sagra NEAT 1,4 km MPC · JPL
420015 2011 CQ74 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
420016 2011 CS74 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
420017 2011 CU75 10/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
420018 2011 CC76 26/11/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
420019 2011 CE78 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420020 2011 CX81 04/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
420021 2011 CY86 22/09/2003 Haleakala Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420022 2011 CC87 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
420023 2011 CA90 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420024 2011 CE91 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
420025 2011 CA93 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
420026 2011 CU103 25/07/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
420027 2011 CW106 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420028 2011 CK114 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420029 2011 CB117 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420030 2011 CT117 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
420031 2011 CV117 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
420032 2011 DS1 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420033 2011 DA2 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
420034 2011 DO2 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420035 2011 DO7 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
420036 2011 DC10 09/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
420037 2011 DY10 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
420038 2011 DA11 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
420039 2011 DC11 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420040 2011 DJ12 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420041 2011 DV12 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
420042 2011 DW12 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
420043 2011 DY14 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
420044 2011 DZ15 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420045 2011 DJ16 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420046 2011 DR16 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
420047 2011 DR18 22/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
420048 2011 DL19 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
420049 2011 DD20 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
420050 2011 DZ20 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
420051 2011 DD22 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420052 2011 DS23 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420053 2011 DF29 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420054 2011 DR30 22/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
420055 2011 DB36 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420056 2011 DZ36 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420057 2011 DX38 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420058 2011 DQ42 01/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
420059 2011 DR42 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420060 2011 DZ48 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
420061 2011 DP49 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
420062 2011 EX 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
420063 2011 EY 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420064 2011 EA6 13/04/2002 Bergisch Gladbach NEAT 2,9 km MPC · JPL
420065 2011 EF6 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420066 2011 EW17 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420067 2011 EF18 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
420068 2011 EG18 05/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
420069 2011 EQ19 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420070 2011 EZ19 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420071 2011 EW21 04/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420072 2011 EA27 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420073 2011 EK27 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420074 2011 EC31 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420075 2011 EV31 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
420076 2011 EU32 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
420077 2011 EV32 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
420078 2011 EZ33 05/01/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
420079 2011 EE37 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420080 2011 EL38 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420081 2011 EL39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420082 2011 EE43 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420083 2011 EW44 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420084 2011 EX49 19/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
420085 2011 EH50 18/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
420086 2011 EW50 20/04/2006 Siegen Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
420087 2011 EF52 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
420088 2011 EC53 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420089 2011 EC55 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420090 2011 EU55 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420091 2011 EO57 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420092 2011 EJ59 14/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
420093 2011 EL59 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
420094 2011 ES60 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420095 2011 EA61 29/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
420096 2011 EW67 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420097 2011 EV68 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
420098 2011 EF69 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420099 2011 ER73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420100 2011 EP78 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL