Danh sách tiểu hành tinh/419801–419900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419801 2010 WM48 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
419802 2010 WT48 29/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
419803 2010 WH50 12/02/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
419804 2010 WC54 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419805 2010 WW54 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419806 2010 WN55 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419807 2010 WU56 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
419808 2010 WD59 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
419809 2010 WD62 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419810 2010 WE64 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419811 2010 WD67 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
419812 2010 WL69 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
419813 2010 WS70 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
419814 2010 WT74 10/11/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
419815 2010 XB5 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419816 2010 XO8 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419817 2010 XZ9 03/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
419818 2010 XH12 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419819 2010 XJ13 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419820 2010 XN14 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
419821 2010 XG19 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419822 2010 XE23 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
419823 2010 XZ37 16/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
419824 2010 XC42 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
419825 2010 XH42 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
419826 2010 XL42 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
419827 2010 XE43 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419828 2010 XX45 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
419829 2010 XK52 10/12/2010 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
419830 2010 XM54 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419831 2010 XH57 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
419832 2010 XE59 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
419833 2010 XZ60 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419834 2010 XW66 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419835 2010 XU68 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
419836 2010 XJ71 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
419837 2010 XW79 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
419838 2010 XR82 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419839 2010 XK84 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
419840 2010 XA85 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419841 2010 XB85 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419842 2010 XN87 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419843 2010 YX2 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
419844 2010 YP5 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419845 2011 AO 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419846 2011 AH4 08/12/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
419847 2011 AO5 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
419848 2011 AO7 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
419849 2011 AO8 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419850 2011 AT9 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419851 2011 AY9 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
419852 2011 AG10 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
419853 2011 AM10 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419854 2011 AQ10 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419855 2011 AW11 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
419856 2011 AX11 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419857 2011 AB12 25/09/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
419858 Abecheng 2011 AC13 01/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
419859 2011 AU14 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419860 2011 AX14 31/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
419861 2011 AD15 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
419862 2011 AP15 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
419863 2011 AW15 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419864 2011 AV20 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419865 2011 AR21 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
419866 2011 AB22 23/02/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
419867 2011 AF24 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419868 2011 AG24 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419869 2011 AL27 31/01/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419870 2011 AP27 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419871 2011 AV27 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
419872 2011 AW27 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419873 2011 AK32 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
419874 2011 AL32 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
419875 2011 AP33 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
419876 2011 AT33 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419877 2011 AY33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419878 2011 AF35 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
419879 2011 AO35 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419880 2011 AH37 07/01/2011 WISE WISE 980 m MPC · JPL
419881 2011 AW38 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
419882 2011 AS39 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419883 2011 AO40 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
419884 2011 AL41 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
419885 2011 AG42 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419886 2011 AQ43 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
419887 2011 AL45 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419888 2011 AW45 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419889 2011 AX45 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
419890 2011 AY49 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419891 2011 AW52 13/03/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
419892 2011 AS53 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419893 2011 AE54 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
419894 2011 AU54 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419895 2011 AV60 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419896 2011 AQ61 10/03/2007 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
419897 2011 AY61 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419898 2011 AO65 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
419899 2011 AG66 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419900 2011 AN67 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL