Danh sách tiểu hành tinh/420401–420500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420401 2012 CA48 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420402 2012 CB50 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420403 2012 CG50 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
420404 2012 CK54 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420405 2012 CA56 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420406 2012 CB57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420407 2012 DW1 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
420408 2012 DN5 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
420409 2012 DD6 13/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
420410 2012 DP7 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420411 2012 DF9 16/05/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
420412 2012 DH10 12/03/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
420413 2012 DL10 26/09/2000 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
420414 2012 DO10 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420415 2012 DV11 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420416 2012 DU13 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
420417 2012 DW13 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420418 2012 DD16 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420419 2012 DL17 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
420420 2012 DT17 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420421 2012 DN19 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420422 2012 DO19 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
420423 2012 DZ20 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
420424 2012 DL21 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
420425 2012 DD24 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420426 2012 DX25 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
420427 2012 DF27 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
420428 2012 DQ27 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420429 2012 DJ28 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420430 2012 DZ28 03/03/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
420431 2012 DL29 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420432 2012 DO29 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420433 2012 DS29 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420434 2012 DW29 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420435 2012 DA32 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
420436 2012 DG32 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
420437 2012 DA36 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
420438 2012 DD36 13/12/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
420439 2012 DP36 08/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
420440 2012 DY36 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420441 2012 DF37 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420442 2012 DU37 13/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420443 2012 DZ37 25/02/2012 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
420444 2012 DF38 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
420445 2012 DA39 14/06/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
420446 2012 DR44 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420447 2012 DU47 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420448 2012 DN51 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
420449 2012 DE58 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
420450 2012 DW58 19/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
420451 2012 DH59 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
420452 2012 DJ59 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420453 2012 DZ61 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
420454 2012 DD64 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420455 2012 DA66 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420456 2012 DE72 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
420457 2012 DM72 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
420458 2012 DE73 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420459 2012 DS73 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420460 2012 DO74 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
420461 2012 DJ75 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
420462 2012 DN77 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
420463 2012 DU78 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
420464 2012 DY79 25/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
420465 2012 DW86 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420466 2012 DX86 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420467 2012 DZ86 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420468 2012 DR87 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420469 2012 DN88 07/03/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
420470 2012 DW88 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420471 2012 DS89 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420472 2012 DR91 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420473 2012 DC94 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420474 2012 DH96 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420475 2012 DZ97 17/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
420476 2012 EP 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
420477 2012 EX 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420478 2012 EQ1 14/08/2001 Oukaïmeden NEAT 1,3 km MPC · JPL
420479 2012 EX2 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
420480 2012 EF3 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420481 2012 EW3 28/10/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
420482 2012 EU5 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420483 2012 EP7 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420484 2012 EW7 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420485 2012 EP8 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
420486 2012 EH9 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420487 2012 ED16 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
420488 2012 EP16 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420489 2012 FF2 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
420490 2012 FM4 18/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
420491 2012 FC6 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420492 2012 FZ6 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
420493 2012 FG10 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
420494 2012 FB11 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420495 2012 FJ11 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420496 2012 FK14 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
420497 2012 FR14 16/08/2004 Piszkéstető NEAT 2,7 km MPC · JPL
420498 2012 FW14 23/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
420499 2012 FW15 16/02/2001 Cima Ekar ADAS 750 m MPC · JPL
420500 2012 FA17 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL