Danh sách tiểu hành tinh/419301–419400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419301 2009 WG47 18/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
419302 2009 WE48 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419303 2009 WC49 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
419304 2009 WV50 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419305 2009 WO59 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
419306 2009 WN61 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419307 2009 WL66 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419308 2009 WQ71 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419309 2009 WM72 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419310 2009 WN74 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
419311 2009 WS75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419312 2009 WZ75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419313 2009 WZ79 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
419314 2009 WN82 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419315 2009 WH83 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419316 2009 WJ83 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419317 2009 WN85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 21885| 2,8 km MPC · JPL
419318 2009 WM87 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419319 2009 WS90 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
419320 2009 WY93 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
419321 2009 WG96 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419322 2009 WO101 22/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
419323 2009 WU104 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
419324 2009 WV104 08/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
419325 2009 WY110 11/04/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419326 2009 WR119 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
419327 2009 WR128 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419328 2009 WZ131 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419329 2009 WX133 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419330 2009 WO134 22/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
419331 2009 WE149 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
419332 2009 WW156 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419333 2009 WW160 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419334 2009 WC161 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
419335 2009 WS164 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
419336 2009 WF166 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419337 2009 WT169 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
419338 2009 WN171 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419339 2009 WN172 09/11/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
419340 2009 WN176 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419341 2009 WH177 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419342 2009 WX180 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419343 2009 WP181 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
419344 2009 WE182 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419345 2009 WJ185 17/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
419346 2009 WT185 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
419347 2009 WS186 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
419348 2009 WS187 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
419349 2009 WO198 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
419350 2009 WQ200 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
419351 2009 WM208 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
419352 2009 WB209 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419353 2009 WN209 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
419354 2009 WN215 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
419355 2009 WE222 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
419356 2009 WO224 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419357 2009 WV249 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
419358 2009 WE250 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
419359 2009 WA254 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419360 2009 WB257 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419361 2009 WA260 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419362 2009 WD260 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
419363 2009 WL260 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
419364 2009 WE264 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
419365 2009 XF1 10/12/2009 Mayhill iTelescope Obs. 2,4 km MPC · JPL
419366 2009 XP1 10/12/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 4,8 km MPC · JPL
419367 2009 XQ3 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
419368 2009 XL4 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
419369 2009 XT8 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419370 2009 XU12 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419371 2009 XJ13 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
419372 2009 XC14 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
419373 2009 XO14 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
419374 2009 XB16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
419375 2009 XK16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419376 2009 XJ21 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
419377 2009 YR2 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
419378 2009 YP5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419379 2009 YN9 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
419380 2009 YT9 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
419381 2009 YX11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
419382 2009 YM12 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
419383 2009 YO12 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419384 2009 YU12 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
419385 2009 YA21 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419386 2009 YM21 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
419387 2009 YT21 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
419388 2009 YM22 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
419389 2010 AA6 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
419390 2010 AT10 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419391 2010 AO11 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
419392 2010 AA12 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
419393 2010 AO13 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419394 2010 AN22 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419395 2010 AA26 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
419396 2010 AZ30 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
419397 2010 AD32 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
419398 2010 AV33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
419399 2010 AK35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
419400 2010 AE38 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL