Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/419101–419200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419101 2009 SX160 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
419102 2009 SK165 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419103 2009 SF167 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
419104 2009 SK171 28/09/2009 Wildberg R. Apitzsch 1,8 km MPC · JPL
419105 2009 SA173 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419106 2009 SG179 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
419107 2009 SG180 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419108 2009 SN183 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
419109 2009 SS183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419110 2009 SL185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419111 2009 SX188 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
419112 2009 SQ192 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419113 2009 SZ192 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419114 2009 SA193 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
419115 2009 SU198 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419116 2009 SY200 10/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419117 2009 SV201 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419118 2009 SO203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419119 2009 SB205 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419120 2009 SX209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419121 2009 SL211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419122 2009 SH213 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419123 2009 SK214 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419124 2009 SO216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419125 2009 SP227 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419126 2009 SK231 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
419127 2009 SX232 19/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
419128 2009 SB239 16/08/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
419129 2009 SU240 18/09/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
419130 2009 SK242 08/07/2004 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
419131 2009 SZ242 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
419132 2009 SC245 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419133 2009 SO246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419134 2009 ST250 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419135 2009 SX264 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
419136 2009 SR265 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
419137 2009 SV265 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
419138 2009 SH269 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419139 2009 SV274 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
419140 2009 SZ278 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419141 2009 SD279 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419142 2009 SU282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419143 2009 SX287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419144 2009 SK288 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
419145 2009 SF290 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419146 2009 SC294 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419147 2009 SD294 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419148 2009 SA302 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
419149 2009 SQ316 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419150 2009 SG319 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419151 2009 SJ324 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419152 2009 SC325 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
419153 2009 SB329 16/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
419154 2009 SO335 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419155 2009 SD337 25/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419156 2009 SM337 27/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
419157 2009 SN337 27/09/2009 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
419158 2009 SC341 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419159 2009 ST344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
419160 2009 SZ344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419161 2009 SK354 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419162 2009 SY354 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419163 2009 SY357 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
419164 2009 SU359 25/09/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
419165 2009 SA361 22/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
419166 2009 TB5 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
419167 2009 TQ5 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
419168 2009 TV5 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
419169 2009 TP9 14/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,5 km MPC · JPL
419170 2009 TK13 14/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 980 m MPC · JPL
419171 2009 TG20 22/09/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
419172 2009 TX25 14/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419173 2009 TY29 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419174 2009 TA31 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
419175 2009 TP32 14/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
419176 2009 TH33 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
419177 2009 TK33 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
419178 2009 TU33 09/10/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
419179 2009 TJ39 15/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
419180 2009 TM40 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419181 2009 TN40 15/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
419182 2009 TN42 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
419183 2009 TL43 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
419184 2009 TF47 14/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
419185 2009 UP2 18/08/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
419186 2009 UY11 16/10/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
419187 2009 UA24 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
419188 2009 UP27 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419189 2009 UG28 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419190 2009 UX30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419191 2009 UA33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 32418| 2,9 km MPC · JPL
419192 2009 UM37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
419193 2009 UT40 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419194 2009 UZ49 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419195 2009 UY50 22/10/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
419196 2009 UZ56 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
419197 2009 UA66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419198 2009 UO66 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419199 2009 UZ69 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
419200 2009 UT80 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL