Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/419001–419100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419001 2009 OW21 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419002 2009 OS23 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419003 2009 OC24 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419004 2009 PG2 12/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
419005 2009 PQ4 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
419006 2009 PV6 28/07/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
419007 2009 PF8 15/08/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
419008 2009 PA11 15/08/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
419009 2009 PO16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419010 2009 PY16 01/08/2009 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
419011 2009 PB17 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
419012 2009 PY17 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419013 2009 QA3 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
419014 2009 QH5 17/08/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,6 km MPC · JPL
419015 2009 QF6 19/08/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 2,2 km MPC · JPL
419016 2009 QE7 17/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
419017 2009 QA10 21/08/2009 Sandlot G. Hug 2,4 km MPC · JPL
419018 2009 QS10 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419019 2009 QQ12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419020 2009 QH22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
419021 2009 QR22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
419022 2009 QF31 26/08/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
419023 2009 QT36 29/08/2009 Taunus S. Karge, U. Zimmer 1,3 km MPC · JPL
419024 2009 QZ36 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419025 2009 QF39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419026 2009 QJ40 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
419027 2009 QP47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
419028 2009 QY48 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
419029 2009 QA54 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
419030 2009 QX54 28/08/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419031 2009 QB55 17/08/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
419032 2009 QY55 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
419033 2009 QT57 27/05/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
419034 2009 QM58 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419035 2009 QV63 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419036 2009 QF64 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
419037 2009 RH8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419038 2009 RW8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419039 2009 RW11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419040 2009 RU12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419041 2009 RX17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419042 2009 RZ17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419043 2009 RC20 14/09/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
419044 2009 RT27 13/09/2009 XuYi PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
419045 2009 RP28 13/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
419046 2009 RN36 25/08/2009 XuYi PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
419047 2009 RT36 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419048 2009 RQ41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419049 2009 RW41 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419050 2009 RJ43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419051 2009 RO46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419052 2009 RS63 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419053 2009 RP69 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
419054 2009 RX69 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419055 2009 RX71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419056 2009 RN72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
419057 2009 RL73 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419058 2009 RS74 14/09/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
419059 2009 ST1 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419060 2009 SL9 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419061 2009 SX19 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
419062 2009 SH20 22/09/2009 Drebach Drebach Obs. 3,9 km MPC · JPL
419063 2009 SD21 17/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
419064 2009 SY23 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419065 2009 SD35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419066 2009 SK45 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419067 2009 SY46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419068 2009 SL49 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419069 2009 SB51 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
419070 2009 SR55 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419071 2009 SJ58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419072 2009 SY60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419073 2009 SC61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419074 2009 SL61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419075 2009 SN74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
419076 2009 SY78 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
419077 2009 SN99 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419078 2009 SH106 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419079 2009 SB110 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419080 2009 SG114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
419081 2009 SZ122 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419082 2009 SQ124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419083 2009 SU124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419084 2009 SK125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419085 2009 SE126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419086 2009 SV127 18/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
419087 2009 SK128 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419088 2009 SQ130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419089 2009 SW133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419090 2009 SF140 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419091 2009 SE141 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419092 2009 SZ144 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419093 2009 SQ146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419094 2009 SQ147 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419095 2009 SQ149 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419096 2009 SX155 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419097 2009 SE156 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419098 2009 SF157 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419099 2009 SW158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419100 2009 SA159 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL