Danh sách tiểu hành tinh/419901–420000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419901 2011 AQ67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419902 2011 AT67 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419903 2011 AG74 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
419904 2011 AW74 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419905 2011 AY74 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419906 2011 AW79 17/01/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
419907 2011 BQ1 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419908 2011 BB6 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419909 2011 BC6 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419910 2011 BD7 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419911 2011 BM8 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
419912 2011 BR9 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419913 2011 BM10 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419914 2011 BK12 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419915 2011 BU12 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419916 2011 BC13 26/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
419917 2011 BA14 10/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
419918 2011 BQ16 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419919 2011 BF19 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
419920 2011 BN21 23/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
419921 2011 BB23 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419922 2011 BJ24 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,0 km MPC · JPL
419923 2011 BF27 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
419924 2011 BT29 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
419925 2011 BO31 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419926 2011 BD33 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
419927 2011 BW33 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419928 2011 BE35 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 940 m MPC · JPL
419929 2011 BL44 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419930 2011 BO51 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419931 2011 BP51 08/02/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
419932 2011 BC52 25/03/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
419933 2011 BQ54 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419934 2011 BE55 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
419935 2011 BG55 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419936 2011 BK62 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419937 2011 BQ62 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419938 2011 BG68 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419939 2011 BL75 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 2,8 km MPC · JPL
419940 2011 BC79 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419941 2011 BB80 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
419942 2011 BD82 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419943 2011 BL82 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419944 2011 BQ82 11/01/2011 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
419945 2011 BW82 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419946 2011 BX82 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
419947 2011 BJ84 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
419948 2011 BY86 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419949 2011 BB89 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419950 2011 BE89 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
419951 2011 BA90 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
419952 2011 BW94 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419953 2011 BF96 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
419954 2011 BH96 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
419955 2011 BV96 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419956 2011 BM99 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419957 2011 BW99 16/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
419958 2011 BM100 13/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
419959 2011 BO100 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419960 2011 BW100 01/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
419961 2011 BL102 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419962 2011 BT102 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
419963 2011 BH114 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419964 2011 BW117 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
419965 2011 BU118 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419966 2011 BY140 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419967 2011 BO154 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
419968 2011 BN161 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419969 2011 BZ161 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419970 2011 BC162 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
419971 2011 BJ162 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419972 2011 CO 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419973 2011 CQ 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419974 2011 CK3 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
419975 2011 CM3 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
419976 2011 CD4 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
419977 2011 CL5 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419978 2011 CN9 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419979 2011 CP10 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419980 2011 CX14 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
419981 2011 CU15 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
419982 2011 CZ16 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419983 2011 CV19 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419984 2011 CP22 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
419985 2011 CG23 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
419986 2011 CE26 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419987 2011 CK27 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
419988 2011 CK29 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419989 2011 CS29 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419990 2011 CF32 14/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
419991 2011 CH32 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419992 2011 CU32 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419993 2011 CW32 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
419994 2011 CB33 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
419995 2011 CT35 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
419996 2011 CC38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419997 2011 CX38 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419998 2011 CE40 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419999 2011 CW42 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420000 2011 CU45 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also