Danh sách tiểu hành tinh/418901–419000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418901 2009 BX22 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
418902 2009 BE47 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418903 2009 BB48 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418904 2009 BZ69 25/01/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
418905 2009 BX72 29/01/2009 Dauban F. Kugel 780 m MPC · JPL
418906 2009 BA76 25/01/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
418907 2009 BY79 31/01/2009 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
418908 2009 BX92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418909 2009 BS148 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418910 2009 BO158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418911 2009 BZ164 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418912 2009 BR172 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
418913 2009 BU177 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
418914 2009 BW177 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418915 2009 BN181 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418916 2009 BX182 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418917 2009 BH188 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418918 2009 CT26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418919 2009 CN27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
418920 2009 CZ31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418921 2009 CV32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418922 2009 CL36 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418923 2009 CH39 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
418924 2009 CO39 14/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 4,5 km MPC · JPL
418925 2009 CZ45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418926 2009 CG51 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
418927 2009 CQ62 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418928 2009 DJ1 18/02/2009 Wildberg R. Apitzsch 780 m MPC · JPL
418929 2009 DM1 19/02/2009 Catalina CSS AMO 1,4 km MPC · JPL
418930 2009 DG2 16/02/2009 Dauban F. Kugel 4,8 km MPC · JPL
418931 2009 DM6 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418932 2009 DL11 19/02/2009 Dauban F. Kugel 680 m MPC · JPL
418933 2009 DV20 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
418934 2009 DL21 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418935 2009 DJ59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
418936 2009 DU59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
418937 2009 DT72 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
418938 2009 DB74 26/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
418939 2009 DH78 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418940 2009 DA89 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
418941 2009 DJ92 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418942 2009 DC95 14/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
418943 2009 DQ102 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418944 2009 DB106 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
418945 2009 DA129 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
418946 2009 DV135 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418947 2009 ED3 15/03/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
418948 2009 EU20 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
418949 2009 EM22 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418950 2009 EK24 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418951 2009 ER30 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
418952 2009 FW6 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
418953 2009 FN24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
418954 2009 FN31 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418955 2009 FW51 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418956 2009 FY62 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418957 2009 FR70 21/03/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
418958 2009 FZ70 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
418959 2009 FW74 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418960 2009 FG76 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418961 2009 GH 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418962 2009 GC6 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
418963 2009 HC4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
418964 2009 HL13 17/04/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
418965 2009 HP14 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
418966 2009 HO21 16/04/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
418967 2009 HE29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418968 2009 HX34 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
418969 2009 HX50 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
418970 2009 HA56 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418971 2009 HQ62 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418972 2009 HV68 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418973 2009 HW74 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
418974 2009 HE90 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
418975 2009 HW91 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
418976 2009 HA100 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
418977 2009 HM100 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418978 2009 HG105 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418979 2009 HJ106 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
418980 2009 JO7 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418981 2009 JG8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418982 2009 JQ11 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418983 2009 KS1 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
418984 2009 KZ1 18/05/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 1,2 km MPC · JPL
418985 2009 KL6 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418986 2009 KJ9 24/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
418987 2009 KX11 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
418988 2009 KT14 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
418989 2009 KA16 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418990 2009 KY18 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
418991 2009 LB6 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
418992 2009 ME3 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418993 2009 MS9 25/06/2009 Mauna Kea J.-M. Petit, B. Gladman, J. J. Kavelaars 39 km MPC · JPL
418994 2009 NG 04/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
418995 2009 OP 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
418996 2009 OH10 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
418997 2009 OP10 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
418998 2009 OY10 28/07/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
418999 2009 OE12 16/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
419000 2009 OW13 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also