Danh sách tiểu hành tinh/418801–418900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418801 2008 VO15 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418802 2008 VN16 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418803 2008 VG18 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
418804 2008 VU20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
418805 2008 VT22 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
418806 2008 VO25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
418807 2008 VL26 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
418808 2008 VB29 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418809 2008 VO30 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418810 2008 VJ32 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418811 2008 VQ36 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
418812 2008 VF39 02/11/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
418813 2008 VP39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418814 2008 VC41 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
418815 2008 VQ45 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
418816 2008 VY46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418817 2008 VE56 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
418818 2008 VP57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
418819 2008 VQ61 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
418820 2008 VF66 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418821 2008 VH67 07/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
418822 2008 VO71 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
418823 2008 VX76 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
418824 2008 VY78 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
418825 2008 VQ79 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
418826 2008 VB80 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
418827 2008 VQ80 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
418828 2008 WN3 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418829 2008 WB4 09/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
418830 2008 WJ5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418831 2008 WA6 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418832 2008 WM8 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418833 2008 WJ18 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418834 2008 WH22 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418835 2008 WH23 18/11/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
418836 2008 WL28 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
418837 2008 WW29 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
418838 2008 WD33 17/11/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,2 km MPC · JPL
418839 2008 WM33 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418840 2008 WX33 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418841 2008 WZ34 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418842 2008 WT48 18/11/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
418843 2008 WW51 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418844 2008 WZ55 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418845 2008 WM59 18/11/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
418846 2008 WJ60 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 200 m MPC · JPL
418847 2008 WR60 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418848 2008 WL62 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
418849 2008 WM64 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 270 m MPC · JPL
418850 2008 WQ66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418851 2008 WE75 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
418852 2008 WH78 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418853 2008 WJ87 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
418854 2008 WO88 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
418855 2008 WM92 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418856 2008 WT92 29/09/2008 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
418857 2008 WD98 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418858 2008 WA102 30/11/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
418859 2008 WL102 19/11/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
418860 2008 WF105 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418861 2008 WG105 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418862 2008 WM109 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418863 2008 WA110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418864 2008 WS133 11/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
418865 2008 WR134 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
418866 2008 WR135 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
418867 2008 WJ137 22/11/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
418868 2008 WA139 30/11/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
418869 2008 WN139 30/11/2008 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
418870 2008 XV4 03/12/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
418871 2008 XB5 04/12/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
418872 2008 XS7 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418873 2008 XL11 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
418874 2008 XR25 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418875 2008 XM44 08/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418876 2008 XR52 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
418877 2008 YK21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
418878 2008 YB22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
418879 2008 YN28 28/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 4,4 km MPC · JPL
418880 2008 YT33 28/12/2008 Dauban F. Kugel 4,0 km MPC · JPL
418881 2008 YN65 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
418882 2008 YD74 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
418883 2008 YH88 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418884 2008 YW99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418885 2008 YQ104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418886 2008 YV104 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418887 2008 YF115 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
418888 2008 YB126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418889 2008 YP135 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
418890 2008 YE148 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418891 Vizi 2008 YK148 31/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 4,6 km MPC · JPL
418892 2008 YC167 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
418893 2008 YQ170 30/12/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
418894 2008 YT171 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418895 2009 AM1 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
418896 2009 AK15 06/01/2009 Siding Spring SSS 470 m MPC · JPL
418897 2009 AC25 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
418898 2009 AT37 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
418899 2009 AY49 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
418900 2009 BE2 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL