Danh sách tiểu hành tinh/419601–419700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419601 2010 RE119 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
419602 2010 RT120 11/09/2010 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
419603 2010 RO121 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
419604 2010 RF125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419605 2010 RJ125 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
419606 2010 RQ128 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
419607 2010 RJ136 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
419608 2010 RM140 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
419609 2010 RX140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
419610 2010 RL141 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419611 2010 RH142 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419612 2010 RJ146 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
419613 2010 RY149 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419614 2010 RA152 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
419615 2010 RS164 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
419616 2010 RT166 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419617 2010 RS173 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
419618 2010 RE175 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419619 2010 RC182 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
419620 2010 RK182 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419621 2010 SN 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
419622 2010 SQ11 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419623 2010 SR14 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419624 2010 SO16 17/09/2010 WISE WISE APO · 360 m MPC · JPL
419625 2010 SQ18 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
419626 2010 SY18 10/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
419627 2010 SM22 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419628 2010 SL23 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
419629 2010 SS29 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
419630 2010 SK34 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419631 2010 SD42 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419632 2010 TO3 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
419633 2010 TU3 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
419634 2010 TK5 26/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
419635 2010 TG9 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419636 2010 TF13 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419637 2010 TY13 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419638 2010 TO17 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419639 2010 TU19 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
419640 2010 TL22 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
419641 2010 TP22 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419642 2010 TY25 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
419643 2010 TA26 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
419644 2010 TU28 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
419645 2010 TP29 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
419646 2010 TT35 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
419647 2010 TV35 13/12/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
419648 2010 TW37 17/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
419649 2010 TX41 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
419650 2010 TG49 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419651 2010 TJ58 19/08/2010 XuYi PMO NEO 710 m MPC · JPL
419652 2010 TG62 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419653 2010 TT62 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419654 2010 TW69 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419655 2010 TC73 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
419656 2010 TC79 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
419657 2010 TZ84 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
419658 2010 TG88 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419659 2010 TH92 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419660 2010 TN101 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419661 2010 TM102 23/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
419662 2010 TV102 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
419663 2010 TG104 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
419664 2010 TE110 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
419665 2010 TS113 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419666 2010 TZ137 25/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
419667 2010 TT141 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419668 2010 TN142 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
419669 2010 TC144 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419670 2010 TD148 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419671 2010 TP153 10/03/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
419672 2010 TB168 28/08/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
419673 2010 TC170 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419674 2010 TD172 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
419675 2010 TW172 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
419676 2010 TQ173 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
419677 2010 TJ179 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
419678 2010 TJ180 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
419679 2010 TV183 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
419680 2010 TP185 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
419681 2010 TR185 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
419682 2010 TF187 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419683 2010 UV 27/08/2006 Pla D'Arguines Spacewatch 660 m MPC · JPL
419684 2010 UZ 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419685 2010 UT3 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419686 2010 UY11 16/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
419687 2010 UC12 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
419688 2010 UV12 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419689 2010 UJ15 25/10/1995 Xinglong SCAP 900 m MPC · JPL
419690 2010 UW21 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419691 2010 UP31 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419692 2010 UP37 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
419693 2010 UY40 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
419694 2010 UC41 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419695 2010 UO41 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
419696 2010 UV41 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419697 2010 UU44 09/03/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
419698 2010 UO50 12/03/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
419699 2010 UF55 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419700 2010 UY58 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL