Danh sách tiểu hành tinh/419501–419600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419501 2010 FZ25 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
419502 2010 FY27 20/03/2010 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
419503 2010 FE83 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
419504 2010 FG83 19/03/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
419505 2010 FG98 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
419506 2010 GE11 02/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
419507 2010 GW27 05/04/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
419508 2010 GR62 12/04/2010 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
419509 2010 GB66 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419510 2010 GB113 31/12/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
419511 2010 GR116 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
419512 2010 GV145 17/03/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
419513 2010 GY163 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
419514 2010 GY172 21/12/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
419515 2010 HS10 17/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
419516 2010 HN14 18/04/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
419517 2010 HU22 25/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
419518 2010 HS27 19/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
419519 2010 HZ100 30/04/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
419520 2010 JG1 05/05/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
419521 Meursault 2010 JQ34 07/05/2010 Sierra Stars Sierra Stars Obs. 680 m MPC · JPL
419522 2010 JU38 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
419523 2010 JA65 08/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
419524 2010 JV80 10/05/2010 WISE WISE 8,1 km MPC · JPL
419525 2010 JD82 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419526 2010 JH123 13/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
419527 2010 KN4 16/05/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
419528 2010 KA33 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
419529 2010 KL73 25/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
419530 2010 KF78 25/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
419531 2010 KT88 27/05/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
419532 2010 KM94 27/05/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
419533 2010 KJ104 29/05/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
419534 2010 KT117 17/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
419535 2010 LS4 01/06/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
419536 2010 LE82 11/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
419537 2010 MO6 16/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
419538 2010 MF14 17/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
419539 2010 MA65 25/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
419540 2010 NO3 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
419541 2010 NH6 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419542 2010 NX21 06/07/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
419543 2010 OC4 16/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
419544 2010 OX34 20/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
419545 2010 OS50 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
419546 2010 OG64 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
419547 2010 OV74 18/01/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
419548 2010 OR81 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419549 2010 OZ83 26/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
419550 2010 OM90 27/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
419551 2010 OM106 29/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
419552 2010 OF118 30/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
419553 2010 PA25 07/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
419554 2010 PA52 08/08/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
419555 2010 PJ62 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
419556 2010 PO73 07/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
419557 2010 PC77 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419558 2010 PO77 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419559 2010 QA1 16/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
419560 2010 QX3 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
419561 2010 RL4 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
419562 2010 RF5 01/09/2010 ESA OGS ESA OGS 1,0 km MPC · JPL
419563 2010 RS7 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
419564 2010 RM9 02/09/2010 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
419565 2010 RT10 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419566 2010 RN12 01/09/2010 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
419567 2010 RX18 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
419568 2010 RS47 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
419569 2010 RQ48 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
419570 2010 RY48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419571 2010 RL50 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419572 2010 RQ50 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
419573 2010 RE52 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419574 2010 RE53 06/09/2010 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
419575 2010 RH53 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
419576 2010 RY58 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
419577 2010 RB65 13/10/1999 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
419578 2010 RV67 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
419579 2010 RL71 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
419580 2010 RA79 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
419581 2010 RD80 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419582 2010 RQ81 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 680 m MPC · JPL
419583 2010 RY81 18/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
419584 2010 RC94 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
419585 2010 RN96 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419586 2010 RE98 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
419587 2010 RK98 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419588 2010 RA102 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
419589 2010 RS103 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
419590 2010 RD105 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
419591 2010 RC107 18/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
419592 2010 RX110 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
419593 2010 RV111 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
419594 2010 RS112 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419595 2010 RW112 20/11/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
419596 2010 RB113 19/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
419597 2010 RH113 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
419598 2010 RO115 11/09/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
419599 2010 RT117 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
419600 2010 RT118 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL