Danh sách tiểu hành tinh/418601–418700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418601 2008 SH262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418602 2008 SP265 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418603 2008 SM269 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418604 2008 SY270 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418605 2008 SM271 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418606 2008 SJ274 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418607 2008 SF277 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418608 2008 SX277 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418609 2008 SZ279 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
418610 2008 SV286 23/09/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
418611 2008 SQ287 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418612 2008 SK288 24/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
418613 2008 SH291 21/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
418614 2008 SJ291 22/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
418615 2008 SH300 23/09/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
418616 2008 SL300 23/09/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
418617 2008 SK302 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
418618 2008 SO308 30/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
418619 2008 TW5 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
418620 2008 TS7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
418621 2008 TJ10 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418622 2008 TO14 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418623 2008 TU19 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418624 2008 TZ31 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
418625 2008 TD33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418626 2008 TX33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418627 2008 TD34 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418628 2008 TW34 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418629 2008 TC37 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
418630 2008 TF37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418631 2008 TT40 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
418632 2008 TM42 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
418633 2008 TB45 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418634 2008 TL47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418635 2008 TA48 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418636 2008 TE51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418637 2008 TE52 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418638 2008 TL52 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
418639 2008 TM53 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418640 2008 TM55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
418641 2008 TD56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
418642 2008 TS58 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418643 2008 TO59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
418644 2008 TU61 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418645 2008 TH63 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
418646 2008 TT65 02/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
418647 2008 TJ66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418648 2008 TU72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
418649 2008 TQ76 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418650 2008 TT76 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418651 2008 TQ83 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418652 2008 TZ83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418653 2008 TT84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
418654 2008 TV84 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418655 2008 TK87 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418656 2008 TN91 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
418657 2008 TM92 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418658 2008 TV93 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418659 2008 TJ101 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
418660 2008 TF105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
418661 2008 TO112 06/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
418662 2008 TO118 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418663 2008 TW118 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418664 2008 TP127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
418665 2008 TZ128 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
418666 2008 TG130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
418667 2008 TO130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
418668 2008 TU130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
418669 2008 TK131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
418670 2008 TW131 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
418671 2008 TY131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
418672 2008 TS138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
418673 2008 TW147 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418674 2008 TD151 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418675 2008 TA164 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418676 2008 TO164 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418677 2008 TZ166 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
418678 2008 TE168 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418679 2008 TC169 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
418680 2008 TP171 06/10/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
418681 2008 TB172 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418682 2008 TJ172 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418683 2008 TC174 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418684 2008 TM175 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418685 2008 TB181 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418686 2008 TJ189 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
418687 2008 UG2 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418688 2008 UT3 22/10/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
418689 Gema 2008 UQ4 24/10/2008 La Cañada La Cañada Obs. 4,3 km MPC · JPL
418690 2008 UE6 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
418691 2008 UR6 22/10/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,5 km MPC · JPL
418692 2008 UW7 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418693 2008 UP9 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
418694 2008 UP10 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418695 2008 UF12 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418696 2008 UH14 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418697 2008 UV16 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418698 2008 UB17 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418699 2008 UB24 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
418700 2008 UM24 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL