Danh sách tiểu hành tinh/418501–418600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418501 2008 RF146 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
418502 2008 RK146 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418503 2008 RL146 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
418504 2008 SA3 19/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
418505 2008 SZ4 07/09/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
418506 2008 SA6 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
418507 2008 SH21 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418508 2008 SY26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
418509 2008 SA35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418510 2008 SD35 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418511 2008 SR38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
418512 2008 SN39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418513 2008 SS39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418514 2008 ST40 20/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
418515 2008 SB45 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418516 2008 SL53 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
418517 2008 SL56 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
418518 2008 SU56 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
418519 2008 SX57 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418520 2008 ST59 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418521 2008 SX59 20/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
418522 2008 SA61 20/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
418523 2008 SO62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
418524 2008 SS63 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
418525 2008 SH64 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
418526 2008 SY65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
418527 2008 SW71 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
418528 2008 SE72 22/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
418529 2008 SK73 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418530 2008 SS78 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418531 2008 SB84 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418532 Saruman 2008 SZ84 27/09/2008 Taunus E. Schwab, U. Zimmer 2,5 km MPC · JPL
418533 2008 SC87 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418534 2008 SZ87 20/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
418535 2008 SV88 20/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
418536 2008 SW90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
418537 2008 SG92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418538 2008 SS98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418539 2008 SK101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418540 2008 SR102 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418541 2008 SW102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
418542 2008 SY102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
418543 2008 SZ102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418544 2008 SB104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
418545 2008 SQ107 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418546 2008 SS107 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418547 2008 ST107 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
418548 2008 SQ113 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418549 2008 SO115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
418550 2008 SF117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
418551 2008 SF119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
418552 2008 SJ119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
418553 2008 SD121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418554 2008 SH121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
418555 2008 SG122 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
418556 2008 SD123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418557 2008 SM123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418558 2008 SH125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
418559 2008 SU130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418560 2008 SD139 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
418561 2008 SE140 24/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
418562 2008 SL140 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418563 2008 SM140 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
418564 2008 SY144 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418565 2008 SN150 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418566 2008 SM154 22/09/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
418567 2008 ST154 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
418568 2008 SM156 23/09/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
418569 2008 ST157 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418570 2008 SD161 28/09/2008 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
418571 2008 SE169 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418572 2008 SP172 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418573 2008 SA173 08/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
418574 2008 SU177 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418575 2008 SY184 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418576 2008 SD186 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
418577 2008 SJ188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
418578 2008 SO188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418579 2008 SM196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418580 2008 SB200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418581 2008 SM200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418582 2008 SM201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418583 2008 SS206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418584 2008 SM211 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418585 2008 SJ217 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
418586 2008 SP218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
418587 2008 SL233 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
418588 2008 SO233 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
418589 2008 SB235 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418590 2008 SM240 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418591 2008 SS241 29/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
418592 2008 SY242 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418593 2008 SY246 30/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
418594 2008 SC248 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418595 2008 SY253 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418596 2008 SO257 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418597 2008 SX258 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418598 2008 ST259 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
418599 2008 SC260 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418600 2008 SA261 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL