Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/419201–419300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419201 2009 UW82 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419202 2009 UV84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
419203 2009 UN90 16/10/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
419204 2009 UC96 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
419205 2009 UN99 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
419206 2009 UQ101 06/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
419207 2009 UH103 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419208 2009 UU107 17/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419209 2009 UJ110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419210 2009 UD113 22/10/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
419211 2009 UJ113 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419212 2009 UY117 14/10/2009 XuYi PMO NEO 4,1 km MPC · JPL
419213 2009 UB130 29/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
419214 2009 UO132 16/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419215 2009 UR133 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419216 2009 UY134 06/08/2004 Zelenchukskaya NEAT 2,1 km MPC · JPL
419217 2009 UQ137 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419218 2009 UQ146 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419219 2009 UB150 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
419220 2009 UN151 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
419221 2009 UY151 18/10/2009 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
419222 2009 UV152 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
419223 2009 UM154 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419224 2009 UV154 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
419225 2009 VP4 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419226 2009 VF7 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
419227 2009 VL7 08/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
419228 2009 VT9 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
419229 2009 VP11 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419230 2009 VB17 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419231 2009 VO23 09/11/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
419232 2009 VT23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
419233 2009 VW23 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
419234 2009 VB24 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
419235 2009 VE24 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419236 2009 VN29 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
419237 2009 VX30 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419238 2009 VO31 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419239 2009 VJ39 22/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
419240 2009 VY39 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
419241 2009 VW41 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419242 2009 VU42 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
419243 2009 VR43 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
419244 2009 VY47 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419245 2009 VS50 15/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
419246 2009 VP52 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419247 2009 VO59 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
419248 2009 VT61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
419249 2009 VJ62 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
419250 2009 VP62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
419251 2009 VS63 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419252 2009 VD64 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
419253 2009 VB68 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419254 2009 VE70 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419255 2009 VW77 09/11/2009 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
419256 2009 VP81 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
419257 2009 VK85 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419258 2009 VP87 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419259 2009 VX92 11/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
419260 2009 VA94 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
419261 2009 VT94 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
419262 2009 VT99 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
419263 2009 VH100 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
419264 2009 VX101 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419265 2009 VU105 15/07/2004 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
419266 2009 VR108 09/11/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
419267 2009 VS109 09/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
419268 2009 VW110 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
419269 2009 VU112 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419270 2009 VS114 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
419271 2009 VX115 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419272 2009 WC1 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419273 2009 WN3 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
419274 2009 WY3 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
419275 2009 WE10 19/11/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
419276 2009 WW10 18/11/2009 Dauban F. Kugel 2,5 km MPC · JPL
419277 2009 WU11 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419278 2009 WD12 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
419279 2009 WL12 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
419280 2009 WT12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419281 2009 WB15 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
419282 2009 WV15 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
419283 2009 WM21 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
419284 2009 WM22 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
419285 2009 WW23 16/11/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 2,3 km MPC · JPL
419286 2009 WN24 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
419287 2009 WQ28 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419288 2009 WR30 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419289 2009 WD31 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
419290 2009 WB33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419291 2009 WQ33 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
419292 2009 WV33 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
419293 2009 WH34 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419294 2009 WR34 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419295 2009 WG35 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419296 2009 WX35 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419297 2009 WK40 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
419298 2009 WQ41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
419299 2009 WX42 17/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
419300 2009 WA47 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL