Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/418201–418300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418201 2008 CZ88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418202 2008 CW92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
418203 2008 CD102 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418204 2008 CE110 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
418205 2008 CF122 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418206 2008 CQ127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
418207 2008 CY128 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
418208 2008 CX129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
418209 2008 CU139 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418210 2008 CN147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418211 2008 CF154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418212 2008 CG158 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
418213 2008 CB159 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418214 2008 CT159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
418215 2008 CS160 28/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
418216 2008 CQ164 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
418217 2008 CO166 10/02/2008 Črni Vrh Črni Vrh 650 m MPC · JPL
418218 2008 CB170 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
418219 2008 CY170 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
418220 Kestutis 2008 CL177 03/02/2008 Baldone K. Černis, I. Eglītis 630 m MPC · JPL
418221 2008 CY181 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
418222 2008 CY186 02/02/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
418223 2008 CN194 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
418224 2008 CY196 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418225 2008 CJ203 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418226 2008 CK203 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418227 2008 CC204 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
418228 2008 CM207 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
418229 2008 CD208 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418230 2008 CJ208 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
418231 2008 CR208 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418232 2008 CA209 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418233 2008 DV 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 780 m MPC · JPL
418234 2008 DW9 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418235 2008 DA20 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418236 2008 DS26 27/02/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
418237 2008 DG30 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
418238 2008 DR30 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
418239 2008 DW31 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
418240 2008 DY36 27/02/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
418241 2008 DH40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418242 2008 DO40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
418243 2008 DF47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418244 2008 DN56 26/02/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
418245 2008 DZ57 28/02/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
418246 2008 DO61 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418247 2008 DT64 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
418248 2008 DL67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
418249 2008 DO72 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
418250 2008 DM77 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
418251 2008 DS80 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418252 2008 DH82 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418253 2008 DU82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418254 2008 DM85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418255 2008 DF88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
418256 2008 DE89 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
418257 2008 EG6 03/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
418258 2008 EF7 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
418259 2008 EF12 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
418260 2008 EG12 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
418261 2008 EL14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
418262 2008 EO24 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418263 2008 EA29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
418264 2008 EW29 04/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
418265 2008 EA32 10/03/2008 Catalina CSS ATI 1,9 km MPC · JPL
418266 2008 EH33 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418267 2008 ES38 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
418268 2008 EO44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
418269 2008 EM46 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418270 2008 EO47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418271 2008 EW52 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418272 2008 ES58 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
418273 2008 EE80 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
418274 2008 EB82 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418275 2008 ED86 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418276 2008 EJ90 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418277 2008 EW96 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
418278 2008 EQ107 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418279 2008 EL111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418280 2008 EX111 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418281 2008 EC113 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418282 2008 EQ120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
418283 2008 EA131 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
418284 2008 ED132 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
418285 2008 EC137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
418286 2008 EX139 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
418287 2008 EC153 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
418288 2008 EU155 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418289 2008 EH158 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418290 2008 EN161 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418291 2008 EY161 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
418292 2008 EN166 19/09/2001 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
418293 2008 FF 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
418294 2008 FS8 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
418295 2008 FA11 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418296 2008 FA25 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
418297 2008 FU28 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418298 2008 FZ28 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418299 2008 FD37 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
418300 2008 FT38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL