Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/418101–418200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418101 2007 WG63 20/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
418102 2007 XZ3 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418103 2007 XB12 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
418104 2007 XP16 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418105 2007 XJ25 15/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
418106 2007 XV27 14/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
418107 2007 XC43 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
418108 2007 XS50 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
418109 2007 XV56 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
418110 2007 XY58 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418111 2007 YD2 18/12/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
418112 2007 YU4 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418113 2007 YN11 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
418114 2007 YT12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418115 2007 YA13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418116 2007 YU16 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
418117 2007 YJ31 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418118 2007 YM32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418119 2007 YN35 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418120 2007 YO37 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418121 2007 YH40 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418122 2007 YQ42 30/12/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
418123 2007 YY47 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418124 2007 YD58 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418125 2007 YW61 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
418126 2007 YD64 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
418127 2007 YK64 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418128 2007 YY64 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
418129 2007 YE69 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418130 2007 YO73 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418131 2008 AR9 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418132 2008 AY13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418133 2008 AN25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
418134 2008 AB27 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
418135 2008 AG33 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
418136 2008 AN35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418137 2008 AY35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
418138 2008 AK43 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418139 2008 AC44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418140 2008 AG50 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418141 2008 AR52 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
418142 2008 AF59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418143 2008 AJ59 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
418144 2008 AA60 11/01/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
418145 2008 AA65 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
418146 2008 AT67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418147 2008 AF72 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418148 2008 AK78 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418149 2008 AR79 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418150 2008 AL84 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
418151 2008 AV85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418152 2008 AS86 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418153 2008 AR90 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
418154 2008 AZ90 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418155 2008 AS94 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418156 2008 AW97 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418157 2008 AH98 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418158 2008 AR101 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418159 2008 AB106 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
418160 2008 AK107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418161 2008 AU107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
418162 2008 AY111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418163 2008 AR113 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
418164 2008 AK115 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418165 2008 AW133 06/01/2008 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 620 m MPC · JPL
418166 2008 AY137 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
418167 2008 BA3 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
418168 2008 BA4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418169 2008 BF4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418170 2008 BD12 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418171 2008 BD21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
418172 2008 BQ21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418173 2008 BY21 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
418174 2008 BU22 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
418175 2008 BW27 30/01/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
418176 2008 BU30 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
418177 2008 BX31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
418178 2008 BQ33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418179 2008 BP34 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418180 2008 BU34 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418181 2008 BD46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
418182 2008 BK51 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
418183 2008 CC2 03/02/2008 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
418184 2008 CU4 02/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
418185 2008 CP5 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418186 2008 CE8 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418187 2008 CH8 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
418188 2008 CS12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418189 2008 CN16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418190 2008 CO24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418191 2008 CF25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418192 2008 CH28 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418193 2008 CV32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418194 2008 CX41 09/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
418195 2008 CR43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
418196 2008 CB56 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418197 2008 CG59 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
418198 2008 CN70 09/02/2008 Siding Spring SSS 560 m MPC · JPL
418199 2008 CY77 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418200 2008 CB80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL