Danh sách tiểu hành tinh/418001–418100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418001 2007 TB405 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418002 2007 TR418 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
418003 2007 TC429 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418004 2007 TM433 10/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
418005 2007 TA443 11/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
418006 2007 TE446 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
418007 2007 TN446 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418008 2007 TW450 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
418009 2007 TD451 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418010 2007 TH451 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
418011 2007 TC452 14/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
418012 2007 UZ2 16/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
418013 2007 UG4 18/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
418014 2007 UZ6 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418015 2007 UN24 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418016 2007 UG34 09/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
418017 2007 UQ42 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
418018 2007 UP43 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
418019 2007 UA52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418020 2007 UP58 30/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
418021 2007 UV60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
418022 2007 UW75 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418023 2007 UF78 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
418024 2007 UF84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418025 2007 UZ87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418026 2007 UP94 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418027 2007 UL98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418028 2007 UG102 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418029 2007 UB104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
418030 2007 UK115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
418031 2007 UW118 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418032 2007 UQ119 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
418033 2007 UV134 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418034 2007 VH 01/11/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 820 m MPC · JPL
418035 2007 VD9 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
418036 2007 VO12 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418037 2007 VV17 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
418038 2007 VE22 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
418039 2007 VG26 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
418040 2007 VM61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
418041 2007 VL75 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418042 2007 VU78 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418043 2007 VF83 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418044 2007 VV95 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418045 2007 VL96 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418046 2007 VV106 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418047 2007 VU107 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418048 2007 VW111 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418049 2007 VX115 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418050 2007 VL121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418051 2007 VQ127 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418052 2007 VC136 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418053 2007 VV141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418054 2007 VS142 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
418055 2007 VP152 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418056 2007 VU154 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418057 2007 VS159 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418058 2007 VC162 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418059 2007 VB164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418060 2007 VD168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418061 2007 VE181 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418062 2007 VA189 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418063 2007 VE190 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
418064 2007 VQ192 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418065 2007 VO194 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
418066 2007 VX197 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
418067 2007 VJ199 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418068 2007 VY200 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
418069 2007 VP210 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418070 2007 VL216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418071 2007 VH221 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418072 2007 VU221 12/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 940 m MPC · JPL
418073 2007 VT226 09/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
418074 2007 VT235 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418075 2007 VW238 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418076 2007 VX251 12/11/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
418077 2007 VQ269 12/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
418078 2007 VB280 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
418079 2007 VZ283 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
418080 2007 VL285 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418081 2007 VW293 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
418082 2007 VK307 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418083 2007 VV307 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
418084 2007 VR310 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418085 2007 VC311 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
418086 2007 VN312 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
418087 2007 VP323 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
418088 2007 VN326 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418089 2007 VT327 08/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
418090 2007 VB328 08/11/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
418091 2007 VA333 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
418092 2007 VD333 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418093 2007 VH334 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
418094 2007 WV4 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
418095 2007 WN6 17/11/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
418096 2007 WN8 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418097 2007 WB34 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
418098 2007 WC58 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418099 2007 WS60 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418100 2007 WZ61 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL