Danh sách tiểu hành tinh/417901–418000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417901 2007 RN105 11/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
417902 2007 RY109 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417903 2007 RZ111 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
417904 2007 RO113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417905 2007 RL136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
417906 2007 RW138 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
417907 2007 RU141 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
417908 2007 RZ141 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
417909 2007 RT143 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
417910 2007 RQ145 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
417911 2007 RR149 12/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
417912 2007 RX157 11/09/2007 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
417913 2007 RC158 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
417914 2007 RZ164 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
417915 2007 RL172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
417916 2007 RW199 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
417917 2007 RS201 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
417918 2007 RZ204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417919 2007 RO211 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
417920 2007 RB215 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417921 2007 RJ215 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
417922 2007 RF220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417923 2007 RQ233 12/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
417924 2007 RG236 16/08/2007 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
417925 2007 RS244 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
417926 2007 RV269 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
417927 2007 RG278 05/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
417928 2007 RX288 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
417929 2007 RE289 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417930 2007 RW290 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
417931 2007 RG293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
417932 2007 RU298 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
417933 2007 RY308 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
417934 2007 RU310 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
417935 2007 RG315 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
417936 2007 RT317 11/09/2007 XuYi PMO NEO 680 m MPC · JPL
417937 2007 RM322 12/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
417938 2007 RK325 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
417939 2007 SU3 16/09/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
417940 2007 SE4 17/09/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
417941 2007 SL7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417942 2007 SJ10 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
417943 2007 SH13 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
417944 2007 SS18 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417945 2007 TL10 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417946 2007 TN10 06/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
417947 2007 TJ16 07/10/2007 Črni Vrh Črni Vrh 940 m MPC · JPL
417948 2007 TY19 06/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
417949 2007 TB23 10/10/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
417950 2007 TL33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417951 2007 TU47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417952 2007 TQ49 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
417953 2007 TM68 12/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
417954 2007 TY69 10/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 780 m MPC · JPL
417955 Mallama 2007 TE74 14/10/2007 CBA-NOVAC D. R. Skillman 4,6 km MPC · JPL
417956 2007 TW74 15/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,0 km MPC · JPL
417957 2007 TF77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
417958 2007 TE87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
417959 2007 TP87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417960 2007 TW92 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
417961 2007 TS104 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
417962 2007 TD106 06/10/2007 Wise Wise Obs. 940 m MPC · JPL
417963 2007 TQ109 20/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
417964 2007 TL113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
417965 2007 TH114 08/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
417966 2007 TX119 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
417967 2007 TB121 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417968 2007 TP127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
417969 2007 TV140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417970 2007 TL142 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
417971 2007 TC155 09/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
417972 2007 TW156 09/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
417973 2007 TF165 11/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
417974 2007 TX167 12/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
417975 2007 TD168 12/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
417976 2007 TA172 13/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
417977 2007 TM173 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
417978 Haslehner 2007 TY184 13/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 3,4 km MPC · JPL
417979 2007 TW186 13/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
417980 2007 TP193 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417981 2007 TP216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417982 2007 TL217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
417983 2007 TY217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
417984 2007 TO221 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417985 2007 TH224 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
417986 2007 TU229 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
417987 2007 TO234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417988 2007 TW274 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417989 2007 TN275 11/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
417990 2007 TO284 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
417991 2007 TP302 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417992 2007 TJ346 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417993 2007 TG356 11/10/2007 Lulin Observatory LUSS 620 m MPC · JPL
417994 2007 TV360 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
417995 2007 TM368 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417996 2007 TZ372 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
417997 2007 TC378 21/09/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
417998 2007 TL384 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
417999 2007 TG400 15/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
418000 2007 TY400 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also